Оголошується конкурсний відбір регіональних координаторів з питань соціальної підтримки населення

 
Мінсоцполітики в рамках Угоди про позику №8404-UAміж Україною та МБРР від 9 липня 2014 року здійснює модернізацію системи соціальної підтримки населення України.
Угодою, серед інших заходів, передбачено протягом березня – липня 2018 року здійснення перевірки 80% особових справ осіб, які отримують допомогу згідно Закону України ,,Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.
Супровід перевірки в усіх регіонах України здійснюватиме Консорціум у складі: MaksTravelD.O.O., ПАТ „Інформаційно-аналітична агенція „Статінформконсалтинг”, ГО „Український центр соціальних реформ”, ТОВ „Еко прес”, ТОВ „Інтел-Консалт ЛТД”, GEAStrategy&ConsultingS. A. Консультантом (далі – Консорціум), який надає Мінсоцполітики послуги з розробки та запровадження механізмів контролю під час надання соціальної підтримки (договір № QCBS-B2).
З метою забезпечення ефективного супроводу перевірки Консорціум здійснює конкурсний відбір регіональних координаторів.
Регіональні координатори надаватимуть консультаційну та технічну підтримку соціальним інспекторам місцевих органів соціального захисту населення у проведенні перевірки особових справ, а також забезпечуватимуть внесення результатів перевірки до автоматизованих баз даних.
Передбачається, щорегіональнікоординаторибудутьпрацювативперіод з березня по липень 2018 року. У разіефективноїроботикоординаториможутьбутизалучені до проведенняіншихзаходів, якіздійснюватимуться в рамках договору.
За додатковоюінформацієющодозавданняможназвертатися до представниківКонсорціумуТаїсіїБулах (тел. +38 050 353 15 48) та НаталіїЛевковської (тел. +38 098 219 83 43) або на електронну адресу: bulah.t@gmail.com; nata@statinform.com
Резюме має бути надіслано до 20 березня 2018 року на електронну адресу: bulah.t@gmail.com; nata@statinform.com.
 
Короткийописзавданнярегіонального координатора
 1. Ознайомитися з методичнимирекомендаціямипроведенняперевірки.
 2. Розробитиграфікпроведенняперевірки для кожного місцевого органу соціальногозахистунаселення та погодитийого з відповідальної особою за проведенняперевірки та надатиКонсорціумуінформаціюстосовнографіківпроведенняперевірки по регіону.
 3. Забезпечитисупровідпроведенняперевірки не менше 80 відсотківособових справ отримувачівдержавноїсоціальноїдопомогималозабезпеченимсім’ям за відповіднимиметодичнимирекомендаціями.
 4. Під час проведенняперевірки у разі потреби надатиконсультаційну та технічнупідтримкусоціальнимінспекторам.
 5. Здійснитизбір та автоматизовануобробкуінформації за результатами перевірки за формами, узгодженими з Консорціумом та передатисформовану базу даних з результатами перевіркиКонсорціуму.
 6. Погодитизвіт з проведенняперевірки з відповідальною особою місцевого органу соціальногозахистунаселення та підписативідповідний акт.
 7. Здійснитианалізотриманихданих за наданими шаблонами та підготуватизавершальнийзвіт за результатами перевірки в регіоні.
 
Кваліфікаційнівимоги до регіонального координатора
Регіональний координатор маєвідповідати таким кваліфікаційнимвимогам:
 • Вищаосвіта в галузіуправління, соціальноїроботи, права, фінансівабо не менше 3 роківдосвідуроботи в органах державноївлади та/або у сферісоціальногозахисту;
 • Знанняособливостей порядку призначення/наданнядержавноїсоціальноїдопомогималозабезпеченимсім’ям та контролю за призначенням/наданнямтакоїдопомоги;
 • Вільневолодінняукраїнськоюмовою;
 • Навичкироботи з комп’ютернимипрограммамиMicrosoftOffice, вміннякористуватисяелектронноюпоштою;
 • участь у проектах з наданняконсультаційнихпослугщодоудосконаленнясистемисоціальногозахисту в Україні буде розцінюватися як певнаперевага.
Претендент повинен умітивідбирати, підсумовувати та оцінюватифакти, бути комунікабельним.
Регіональний координатор повинен матимобільний телефон, а також ноутбук або планшет, якіпідтримуютьпрограмиMicrosoftWord, Excel.
 
 
 
Рекомендована форма резюме (біографічноїдовідки)
ПІБ:
{ПІБ}
Дата народження:
{дата/місяць/рік}
Громадянство/країнапостійногоперебування
 
 
Освіта: {вкажітьрівніосвіти (коледж/університетчиіншеспеціалізованенавчання), зазначившиназву  навчального закладу, термінинавчання, отриманий ступень(ступені)/диплом(и) }
___________________________________
 
 
Трудовадіяльність, щомаєвідношення до завдання: {у зворотному порядку, починаючи з поточної посади. Будь ласка, вкажітьдати, назвуорганізації де працювали, посади, якізаймали, функції та місцеїхвиконання, контактнуінформаціющодопопередніхзамовників та організацій-роботодавців, до якихможна буде звернутись за відгуками. Попереднюзайнятість, що не маєвідношення до цьогозавдання, не потрібновключати }
Період
Назваорганізації-роботодавця та ваша посада. Контактна інформаціядлявідгуків
Стислийописвиконаноїроботи, щомаєвідношення до Завдання
{напр., травень 2008-дотепер}
{напр.управління, департамент,спеціаліст, завідувач,
 
Для відгуків: тел…………/e-mail……; пан/і. ХХХ, начальник  управління.}
 
 
 
 
 
 
 
 
Знаннямов (вкажітьтількимови,на якихви можете працювати):
_______________________________
 
 
Наявність власної комп’ютерної техніки (комп’ютер, ноутбук тощо) -Так/ні
Регіональний координатор повинен матимобільний телефон, а також ноутбук або планшет, якіпідтримуютьпрограмиMicrosoftWord, Excel.
Навички роботи з комп’ютерними програмами MicrosoftOffice  - від 0 до 5
(0- не володію, ….5- дуже добре)
Вміння користуватися електронною поштою - від 0 до 5(0- не вмію, ….5- дуже добре)
Контактнідані: (e-mail …………………., тел..……………)
 
Підтвердження:
Я, що нижчепідписалася (підписався), засвідчую, що вищенаведені біографічні дані дають правильну інформацію щодо мене, моєї кваліфікації та мого досвіду, і що я готова(ий) розпочати виконання завдання у разі присудження контракту. Я розумію, що будь-які надана у цьому документі недостовірна чи невірна інформація може призвести до моєї дискваліфікації чи звільнення з боку Замовника та/чи застосування санкцій з боку Банку.
 
                                                                                                                      {дата/місяць/рік}

Прізвищеексперта                підпис                                                дата
 
 
 
Всі новини