УПСЗН інформує: колективний договір на підприємстві

 
Створення надійного соціального клімату у колективі досягається шляхом укладення колективного договору, який регулює відносини між власником або уповноваженим ним органом і працівниками, дає змогу мінімізувати можливість конфліктів.
В Кодексі законів про працю України та Законі України “Про колективні договори і угоди” відмічено, що на всіх підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності та господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, між власником і трудовим колективом, або між їх уповноваженими органами повинен укладатися колективний договір.                                                                    
Сучасний колективний договір, укладений з урахуванням можливостей підприємства, повинен враховувати та забезпечувати життєво важливі потреби працівників – збереження робочих місць, гідну заробітну плату та недопущення її заборгованості, безпечні умови праці для збереження здоров’я, розширення соціальних гарантій та визначення конкретного механізму їх реалізації. Такий колективний договір − основа соціального захисту працівників, цей документ дисциплінує та згуртовує трудовий колектив, підвищує відповідальність адміністрації підприємства, мотивує працювати якісно і продуктивно.
Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки.
Умови колективних договорів, що погіршують порівняно з чинним законодавством стан працівників, є недійсними та забороняється  їх включати до договорів. 
Звертаємо увагу, що в разі закінчення строку дії колективного договору необхідно розпочати переговори по укладенню нового чи прийняти рішення щодо продовження дії раніше укладеного колективного договору, при цьому потрібно переглянути колективний договір та внести зміни та доповнення до нього згідно з чинним законодавством. Під час розробки або перегляду колективних договорів необхідно врахувати зміни, які відбулися в трудовому законодавстві протягом останніх років, а також положення галузевих угод.
Хочемо зауважити, що за ухилення від участі у переговорах щодо укладення колективного договору, зміни чи доповнення до колективного договору, навмисне порушення строків переговорів, ненадання необхідної інформації законодавством передбачена адміністративна та дисциплінарна відповідальність сторін.
Рекомендуємо провести відповідну роботу по укладенню колективних договорів, внесення змін та доповнень до існуючих колективних договорів найближчим часом з подальшою їх реєстрацією в управлінні праці та соціального захисту населення Томашпільської райдержадміністрації.
В управління  праці та соціального захисту населення можна також звернутись для отримання методичної допомоги під час розробки колективного договору.
 
О.І. Вигодянська
провідний спеціаліст відділу праці та
соціально – трудових відносин УПСЗН
 
Всі новини