Молодь на ринку праці

Конституція України проголосила право кожного на працю і встановила умови для його реалізації. В Україні проблеми трудової діяльності  є одними з найактуальніших. Перехід економіки до ринкових умов господарювання та поява безробіття створили ситуацію, яка супроводжується численними порушеннями трудового права працівників.
Ринок праці сам по собі не створює гарантій здійснення права на працю, а особливо для молоді, яка з об’єктивних причин не здатна на рівних конкурувати з досвідченими працівниками. Збідніння значної частини населення призвело до неможливості батьків у багатьох випадках матеріально забезпечити своїх неповнолітніх дітей, що потребує здійснення цілої низки заходів соціального захисту сімей із дітьми, зокрема щодо створення відповідних економічних умов та подальшого розроблення нормативно-правової бази стосовно зайнятості неповнолітніх. 
З метою кращого ознайомлення молоді з трудовим правом фахівцем із соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в районному центрі зайнятості проводився семінар на тему: «Молодь на ринку праці». Учасників семінару було ознайомлено зі своїми основними правами, а саме:
1) Молодь має право на перше робоче місце протягом двох років за умови, що громадянин України віком від 15 до 28 років закінчив чи припинив навчання в загальноосвітній школі, професійному навчально-виховному та вищому навчальному закладі, завершив професійну підготовку та перепідготовку; після звільнення зі строкової чи альтернативної служби.
2) Гарантія молоді на перше робоче місце полягає у праві молоді звернутись до державної служби зайнятості, яка інформує про робочі місця і здійснює вибір першого робочого місця. Державна служба зайнятості надає місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, молодіжним центрам праці, соціальним службам для молоді інформацію про наявність вільних робочих місць (вакантних посад).
3) Згідно із Законом України «Про зайнятість населення» для працевлаштування молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних закладах освіти, звільнилася зі строкової військової або альтернативної служби і якій надається перше робоче місце, дітям (сиротам), що залишилися без піклування батьків, а також особам, яким виповнилося п’ятнадцять років і які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, приймати на роботу, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за поданням центрів зайнятості бронюють на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форми власності. 
4) Необґрунтована відмова в прийомі на роботу забороняється. Право на працю – одне з основних соціально-економічних прав громадян. Трудові відносини регламентуються трудовим правом, основним нормативно-правовим актом якого є Кодекс законів про працю.
5) Якщо Ви вже отримали роботу, тоді Вам обов’язково необхідно задля своєї безпеки та юридичного захисту своїх конституційних прав укласти трудовий договір. Укласти трудовий договір може особа право суб’єктна: правоздатна, дієздатна (розумово здорова, досягла певного віку). Вік, з якого можна укласти трудовий договір, – 16 років, але за згодою одного з батьків чи осіб, що їх замінюють, при наявності медичного дозволу – з 15 років; для підготовки молоді до праці допускається прийом на роботу учнів з 14 років. Якщо ж роботодавець не бажає укладати трудовий договір, тоді Вам залишається лише вірити його обіцянкам про всі аспекти подальшої роботи, включаючи й заробітну плату. Таке становище лишає працівника можливості використання своїх прав, гарантованих конституцією, а також позбавляє від судового захисту своїх трудових прав.
Пам'ятайте!
Першим кроком для повної реалізації себе, як повноцінного громадянина є ознайомлення з переліком основних прав. Адже, щоб запобігти порушенню своїх прав, а в разі порушення – захистити себе, то потрібно їх знати.
 
Фахівець із соціально роботи   Поповська Я. О.
 
 
 
Всі новини