Податкова інформує:

Кому у 2017 році слід застосовувати РРО

У 2017 році розширене коло суб’єктів господарювання, які зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій. До нього потрапили всі торгівці технічно складними побутовими товарами, які підлягають гарантійному ремонту. Технічно складні побутові товари — непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та інші), які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики, супрово - джуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний строк. РРО необхідно застосовувати підприємцям — платникам єдиного податку незалежно від розміру доходу, отриманого від такого продажу. У разі не застосування РРО штрафні санкції можуть досягати п’ятикратного розміру вартосгі реалізованих товарів. Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування РРО має встановлювати Кабінет Міністрів України. На сьогодні такий перелік затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 506 «Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів». До переліку включені:

• апаратура радіоелектронна побутова; • машини та прилади електропобутові;

• машини та прилади для механізації робіт у побуті;

• побутові прилади електронної техніки, у тому числі обчислювальна техніка;

• засоби зв'язку;

• прилади складної механіки, у тому числі годинники та секундоміри;

• музичні інструменти, у тому числі електромузичні;

• складні комплектуючі вироби, на які видається окрема гарантія;

• транспортні засоби і номерні агрегати;

• продукція внробнично-технічного призначення, яка може бути використана у побуті;

• товари медичного призначення; • товари для заняття фізичною культурою, спортом і туризмом;

• зброя спортивна вогнепальна, газова, пневмогазова, пружинна, пневматична;

• засоби вимірювальної техніки побутового призначення.

ДО УВАГИ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ

Згідно вимог Податкового кодексу Україния, на початку лютого сільгоспвиробники, які бажають в поточному році працювати на 4 групі єдиного податку, складають та подають річну звітність. Наші роз’яснення для єдинників 4 групи.

Обов’язкова умова для роботи в 4 групі єдиного податку

Стати єдинником 4 групи можуть сільськогосподарські товаровиробники, в яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює, або перевищує 75% (п. 291.4 Податкового кодексу України). Під часткою сільгоспвиробництва слід розуміти питому вагу доходу сільгосппідприємства, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, у загальній сумі його доходу (пп. 14.1.262 ПКУ). Із цього правила є виняток — працювати в 4 групі єдиного податку дозволено сільгоспвиробникам із часткою сільгоспвиробництва менше ніж 75%, якщо трапилося це внаслідок обставин не переборної сили (пп. 298.8.4 ПКУ). Тобто, якщо в попередньому звітному році стався форс- мажор: заморозки, засуха, повінь, пожежа тощо. У цьому випадку разом із декларацією слід надати рішення обласних рад про наявність обставин непереборної сили та перелік постраждалих суб'єктів господарювання.

Хто з аграріїв не може бути єдинником 4 групи

Застосовувати спрощену систему, зокрема працювати в 4 групі єдиного податку, не можуть суб'єкти господарювання (п. 291.5 ПКУ): - у яких понад 50% доходу, отриманого від продажу сільгосппродукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільгосптоваровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра(окрім хутрової сировини); - що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, окрім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД220429-220430), вироблених на підприємствах первинного виробництва для підприємств вторинного виробництва, які використовують такі виномате ріали для виробництва готової продукції, а також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25% доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб'єкта господарювання); - які станом на 01січня базового(звітного) року мають податковий борг, за винятком безнадійного, який виник внаслідок форс-мажору.

Пакет звітності та строки подання

Звітність подають не лише сільгоспники-єдинники, а й ті підприємства, які хочуть застосовувати спрощену систему оподаткування в 2017 році. Останнім ця звітність замінює заяву про перехід на спрощену систему оподаткування. До пакету документів входять (пп. 298.8.1 ПКУ): - загальна податкова декларація на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ): - звітна податкова декларація на поточнии рік окремо щодо кожної земельної ділянки; - розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва - в ньому розраховують питому вагу від продажу сільгосппродукції в загальній сумі доходу. Вона повинна бути не менше ніж 75%; - відомості (довідка) про наявність земельних ділянок. Форми декларації платника єдиного податку 4 групи та додатка "Відомості про наявність земельних ділянок" затверджено наказом Мінфіну України від 19.06.15р. №578, а форму розрахунку частки сільгоспвиробництва - наказом Мінагрополітики України від 26.12.11 р.№772. Щодо строків звітування з єдиного податку в ПКУ є одразу дві норми, які до всього передбачають різні граничні дати для подання звітності. Так,пп. 298.8.1 ПКУ говорить, що сільгоспникам потрібно відзвітувати до 20 лютого, а пп. 295.9.1 ПКУ — не пізніше 20 лютого поточного року. Однак, цього року 19 лютого припадає на вихідний день (неділю). Тож, щоб уникнути проблем із невчасним поданням звітності, останнім днем подання декларації слід вважати 20 лютого.

Як і коли сплачувати єдиний податок

Із 01.01.17 р. підвищено ставки єдиного податку для 4 групи. Оскільки сільгосппідприємства в декларації розраховують суму податку на 2017 рік, то слід використовувати саме нові ставки. Нагадаємо їхні розміри. Залежно від категорії земель за один гектар доведеться заплатити (у відсотках до бази оподаткування): — за ріллю, сіножаті й пасовища (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого грунту) - 0,95: — за ріллю, сіножаті н пасовища в гірських зонах та на поліських територіях — 0,57; — за багаторічні насадження (крім розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) — 057; Ставка для земель водного фонду становить 2,43. У сільгоспників, які вирощують продукцію в закритому грунті, ставка податку становить 6,33 відсотка від бази оподаткування. Сільгосппідприємства. які працюють у 4 групі єдиного податку, сплачують цей податок один раз на квартал у відсотках до річної суми податку (пп.295.9.2 ПКУ): - у І к в . - 10%: -у II кв. - 10%; - у I I I кв.-50%; - у IV кв. - 30%. Єдиний податок слід сплатити за місцем знаходження земельної ділянки протягом 30 к.дн., що настають за останнім днем звітного кварталу.

 

Сектор організації роботи Могилів-Подільської ОДПІ

Всі новини