Податкова інформує:

Податкова повідомляє про зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, внесені до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі - Закон № 1797), Законом України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі - Закон № 1791) та Законом України від 20 грудня 2016 року № 1795-УІІІ «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі» (далі - Закон № 1795), які набули чинності 1 січня 2017 року.
Посилено вимоги до податкової звітності та обов 'язку подання фінансової звітності платниками податку на прибуток і неприбутковими організаціями
Поняття податкової декларації (розрахунку), визначене ст. 46 Кодексу, поширено також на звіти, в яких відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування і сплати податку і збору.
Пунктом 46.2 ст. 46 Кодексу визначено, що фінансова звітність єдодатком до податкової декларації та її невід’ємною частиною, подається як платниками податку на прибуток підприємств (разом з декларацією з податку на прибуток), так і неприбутковими підприємствами, установами та організаціями (разом зі звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації).
Таким чином, неприбуткові підприємства, установи та організації разом зі звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2016 рік подають до контролюючого органу річну фінансову звітність.
Крім того, уточнено перелік обов’язкових реквізитів, які повинна містити податкова декларація (пп. 48.3, 48.4 ст. 48 Кодексу).
Уточнено вимоги до неприбуткових організацій
Підпунктом 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу конкретизовано вимоги до установчих документів неприбуткових організацій, які діють на підставі установчих документів організації вищого рівня.
Визначено, що вимоги щодо наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи.
Новостворені неприбуткові організації мають можливість отримати статус неприбуткових організацій для цілей оподаткування з дня їх державної реєстрації - у разі подання в установленому порядку документів для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр) під час абопротягом 10 днів з дня державної реєстрації та дотримання вимог до установчих документів (п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 134 Кодексу).
Підпунктом 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 Кодексу конкретизовано порядок подання податкової звітності та набуття статусу платника податку на прибуток у разі недотримання неприбутковою організацією вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу.
Пункт 133.4 ст. 133 Кодексу доповнено новим п.п. 133.4.7, яким встановлено річний звітний період для подання податкового звіту для неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу.
Для професійних спілок, їх об’єднань та організацій профспілок передбачено подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації лише у разі порушень вимог п. 133.4 Кодексу (п. 46.2 ст. 46 Кодексу).
Звертаємо увагу, що норма п. 46.2 ст. 46 Кодексу стосовно подання професійними спілками, їх об'єднаннями та організаціями профспілок звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації лише у разі порушень вимог п. 133.4 Кодексу вперше застосовуватиметься за результатами звітування за 2016 рік.
Крім того, до 01 липня 2017 року подовжено термін, передбачений для приведення у відповідність до вимог Кодексу установчих документів неприбутковими організаціями з метою включення до нового Реєстру. Відповідно, неприбуткові організації, які перебували у Реєстрі на день набрання чинності Законом України від 17 липня 2015 року № 652-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», не підлягають виключенню з цього Реєстру до 01 липня 2017 року (внесено зміни до п.п. 34, 35 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу).
Уточнено особливості декларування податку на прибуток виробниками сільськогосподарської продукції
Підпунктом 137.4.1 п. 137.4 ст. 137 Кодексу уточнено річний податковий період для виробників сільськогосподарської продукції - починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року (замість періоду з 1 липня поточного звітного року по ЗО червня наступного звітного року, який був визначений у редакції до 01.01.2017).
Крім того, для платників - сільгоспвиробників, які обрали «особливий» річний податковий (звітний) період, конкретизовано порядок обчислення фінансового результату до оподаткування та особливості подання з податковою декларацією фінансової звітності, а саме:
фінансовий результат до оподаткування за податковий (звітний) період обчислюється шляхом зменшення фінансового результату до оподаткування за минулий звітний рік на фінансовий результат до оподаткування за перше півріччя такого року та збільшення на фінансовий результат до оподаткування за перше півріччя поточного звітного року, що визначені відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу);
фінансова звітність складається за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік та за перше півріччя поточного звітного року та подається з відповідною річною податковою декларацією (п. 46.2 ст. 46 Кодексу).
Податок на нерухоме майно не зменшуватиме податок на прибуток
З 01.01.2017 виключено норму пункту 137.6 ст. 137 Кодексу, яка передбачала зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової нерухомості.
При цьому пунктом 45 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу визначено, що пункт 137.6 ст. 137 Кодексу (в редакції до 01.01.2017) востаннє застосовується для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками 2016 року.
Передбачено нові різниці при нарахуванні амортизації необоротних активів
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації, доповнено різницями:
що збільшують фінансовий результат до оподаткування - за операціями з об’єктами невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів, у разі ліквідації або продажу таких об’єктів, а також при проведенні їх ремонту, реконструкції, модернізації або інших поліпшень (п. 138.1 ст. 138 Кодексу);
що зменшують фінансовий результат до оподаткування, - у разі продажу об’єктів невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів (п. 138.2 ст. 138 Кодексу).
 
 
Сектор організації роботи
Могилів-Подільської ОДПІ
ГУ ДФС у Вінницькій області

 

Всі новини