Захист житлових та майнових прав дітей

Захист житлових прав дітей – одне із важливих питань у діяльності служби у справах дітей. Роль служби у справах дітей з даного питання визначена Сімейним, Житловим, Цивільним кодексами України, Законами України «Про охорону дитинства», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», постановою Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Відповідно до цих законодавчих актів на службу справах дітей покладені функції здійснення контролю за дотриманням батьками та особами, які їх замінюють, житлових прав і охоронюваних законом інтересів дітей.
Служба у справах дітей свою діяльність з даного питання здійснює у двох напрямках:
1. захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
2. захист житлових прав дітей, які мають батьків, але потребують захисту держави.
В чому ж полягає захист житлових прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?
Працівниками служби у справах дітей проводиться цілеспрямована робота з даного питання: вживаються заходи щодо встановлення опіки над житлом, закріплення житлової площі за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, проводяться моніторинги результатів обстеження житлово-побутових умов дітей, здійснюється контроль за збереженням житла, майна, за місцем його знаходження, за діяльністю опікунів, піклувальників, які несуть відповідальність за належне виконання обов’язків. В результаті обстежень складаються акти.
 
Служба у справах дітей РДА
Всі новини