Обласний конкурс «Рецепти дитячого щастя великої родини» серед вихованців дитячих будинків сімейного типу

 
 
З метою проведення заходів з нагоди святкування Міжнародного Дня захисту дітей у Вінницькій області, відповідно до наказу начальника служби у справах дітей облдержадміністрації від 16 квітня 2018 року №18 оголошено проведення обласного конкурсу для вихованців дитячих будинків сімейного типу «Рецепти дитячого щастя великої родини» , з 19 квітня 2018 року по 01 червня 2018 року. 
Проведення  обласного конкурсу планується в три етапи: І етап (районний рівень)  - з 19.04.2018 року по 17.05.2018 року, проведення інформаційної кампанії та збір творчих робіт вихованців дитячих будинків сімейного типу, ІІ етап (обласний рівень) - з 18.05.2018 року по 30.05.2018 року- розгляд та оцінювання творчих робіт вихованців дитячих будинків сімейного типу членами конкурсної комісії, ІІІ етап- підведення підсумків та нагородження переможців - 01.06.2018 року. На конкурс подається заявка та творча робота.
Для  участі в конкурсі вже долучились дитячі будинки сімейного типу (далі ДБСТ), які функціонують в районі – це ДБСТ Столяр Т.А., Полісадова О.В. (смт. Вапнярка),  ДБСТ Гавриленко О.Д. (с. Високе).  Служба у справах дітей райдержадміністрації ознайомила батьків-вихователів з Положенням про конкурс, умовами та строками виконання творчих робіт дітьми-вихованцями.  До виконання творчих робіт залучено 8 дітей-вихованців ДБСТ Столяр Т.А., Полісадова О.В, 5 дітей-вихованців ДБСТ Гавриленко О.Д.
За результатами конкурсу буде виданий обласний збірник рецептів дитячого щастя.
 
Начальник служби у справах дітей РДА                                                     
Оксана Ярош
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласного конкурсу «Рецепти дитячого щастя великої родини» в 2018 році
І. Загальні положення
1.1. Цим Положенням встановлюється порядок проведення обласного конкурсу «Рецепти дитячого щастя великої родини» в 2018 році (далі - Конкурс) та визначення його переможців.
1.2. Конкурс проводиться з метою популяризації та розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема, в дитячих будинках сімейного типу.
1.3. Організатором Конкурсу є служба у справах дітей Вінницької обласної державної адміністрації (далі - Організатор).
1.4. Учасниками Конкурсу є вихованці дитячих будинків сімейного типу , що функціонують на території Вінницької області, які в порядку, визначеному цим Положенням, подали заявки на участь у Конкурсі (далі - Учасники).
1.5. Основні завдання Конкурсу:
1) забезпечення права дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сімейному оточенні;
2) публічне визнання досягнень дитячих будинків сімейного типу, як інструменту сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та популяризація даного виду сімейного виховання;
3) поширення рецептів дитячого щастя великої родини.
II. Проведення Конкурсу
2.1. Організатор:
1) забезпечує організацію і проведення Конкурсу відповідно до цього Положення та згідно розробленого плану;
2) для проведення Конкурсу утворює конкурсну комісію у складі 7 осіб, строк повноважень якої завершується після підбиття підсумків Конкурсу та проведення нагородження переможців.
До складу конкурсної комісії входять: голова, заступник голови, секретар та члени комісії, а також за згодою представники громадських організацій та
засобів масової інформації, тощо;
3) здійснює координацію діяльності конкурсної комісії та сприяє її роботі;
4) визначає тематику Конкурсу та період подання робіт, які можуть бути
подані для участі в ньому;
5) приймає рішення про оголошення Конкурсу;
6) розробляє примірну форму заявки учасника Конкурсу та розміщує її сторінці служби у справах дітей Вінницької обласної державної адміністрації на офіційному сайті Вінницької обласної державної адміністрації  розділі «Новини»;
7) забезпечує організацію проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів з метою популяризації Конкурсу;
8) проводить реєстрацію заявок та творчих робіт учасників Конкурсу,
здійснює їх перевірку на відповідність встановленій примірній формі та
представленим роботам і передає конкурсній комісії для здійснення оцінювання.
Учасником Конкурсу з 10.05.2018 року по 17.05.2018 року подається службі у справах дітей районної державної адміністрації/міста обласного значення, об’єднаної територіальної громади, за місцем функціонування дитячого будинку сімейного типу, на Конкурс:
- заявка;
- творча робота вихованців дитячого будинку сімейного типу, що визначається цим Положенням та Організатором.
Творча робота вихованців дитячих будинків сімейного типу формується у вигляді книги (журналу), яка прошита або прошнурована.
Інформація розміщується на форматі А4 і повинна складатися не менше ніж з 20 аркушів.
Творчі роботи вихованців дитячих будинків сімейного типу «Рецепти дитячого щастя великої родини» пишуться у довільній формі із врахуванням дитячої кмітливості, досягнень та успіхів, креативності і дитячого особливого погляду щодо опису такого «рецепту», в основі якого є позитивні переживання та повинні містити ілюстрації (фото, малюнки, тощо).
Творчі роботи вихованців дитячих будинків сімейного типу, які не відповідають тим, що визначені Організатором, не розглядаються;
9) визначає переможців Конкурсу на підставі пропозицій конкурсної комісії та проводить їх нагородження.
 2.2. Конкурсна комісія:
1) дотримується принципів справедливості, неупередженості та професіоналізму;
2) проводить оцінювання робіт, поданих учасниками Конкурсу, відповідно до критеріїв, визначених розділом III цього Положення;
3) вносить пропозиції щодо визначення переможців Конкурсу відповідно до цього Положення;
4) вносить пропозиції щодо відзначення учасників Конкурсу грамотами.
2.3. Переможці Конкурсу визначаються за рішенням конкурсної комісії, яке приймається більшістю її голосів.
Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше як 2/3 її складу.
Рішення конкурсної комісії фіксується у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. Протокол не пізніше ніж на третій день після його складання надається Організатору.
1.6. Рішення про визначення переможців Конкурсу приймається Організатором на підставі пропозицій конкурсної комісії та оформлюється відповідним наказом Організатора.
1.7. Нагородження переможців Конкурсу проводиться відповідно до розділу IV цього Положення.
III. Критерії визначення переможців Конкурсу
- Переможці Конкурсу визначаються відповідно до критеріїв:
1) перший критерій - креативність та оригінальність (творчість; застосування інноваційних підходів; вміння комплексно висвітлити задум, тощо);
2) другий критерій - презентація досягнень та успіхів дитини, розвиток її талантів (навчальний рейтинг дитини; участь у предметних олімпіадах, конкурсах, змаганнях різних рівнів та напрямків; участь у виставках, тощо);
3) третій критерій - «інгредієнти дитячого щастя» (сукупність пропорційно складених почуттів та афективно-когнітивних орієнтацій; ступінь досягнення поставлених цілей та результат).
- За кожним критерієм виставляються бали від 1 до 5. Максимально можлива кількість балів - 15.
- Визначення переможців Конкурсу відбувається по кожній окремо представленій творчій роботі вихованців дитячих будинків сімейного типу. Переможцями стають Учасники, творчі роботи яких набрали найбільшу кількість балів.
Переможцям Конкурсу присуджуються перші, другі та треті місця.
Учасники Конкурсу відповідно до рекомендацій конкурсної комісії та рішення Організатора можуть бути відзначені спеціальними відзнаками.
IV. Нагородження переможців Конкурсу
4.1. Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами та білетами в «Музей науки», цінними подарунками.
4.2. Всі Учасники Конкурсу нагороджуються подяками за участь.
4.3. Нагородження Учасників здійснюється Організатором за рахунок коштів передбачених на проведення програм і заходів,
4.4. За результатами Конкурсу буде виданий обласний збірник рецептів дитячого щастя.
4.5. Інформація про результати Конкурсу розміщується на офіційному веб- сайті Організатора.
 
Всі новини