Про новації в законодавстві та нормативно-правових актах

  На виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 22.07.2016 року №458 «Про внесення змін до Положення про дитячий будинок сімейного типу та Положення про прийомну сім’ю», листів Міністерства соціальної політики України від 03.08.2016 року №1565/0/205-16/57 та від 22.08.2016 року №1722/0/205-16/57, з метою проведення  інформаційно-роз’яснювальної роботи, зокрема для дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей щодо внесених змін до Положення про дитячий будинок сімейного типу, Положення про прийомну сім’ю, повідомляємо  про внесені  такі зміни:
- забезпечення діяльності дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї у разі їх переміщення до іншої адміністративно-територіальної одиниці (зміна місця роботи батьків, покращення житлових умов, купівля або отримання у спадок будинку, квартири, необхідність лікування батьків або дітей, тощо);
- недопущення одночасного застосування в дитячому будинку сімейного типу, прийомної сім’ї різних форм влаштування дітей;
- зобов’язання батьків-вихователів і прийомних батьків забезпечувати право дітей на усиновлення;
- законодавче закріплення норм щодо влаштування дітей у сім’ї за місцем первинного обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою посилення відповідальності громади за дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення їх житлом тощо.
  Вищезазначені  зміни до положень про дитячий будинок сімейного типу та прийомну сім’ю обумовлені необхідністю усунення недоліків, виявлених під час реалізації законодавства з питань функціонування дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та посилення захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у таких сім’ях.
  З метою забезпечення належного виконання покладених на батьків-вихователів функцій,  законодавством чітко передбачено, що загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних.
  У статті 63 Цивільного кодексу України, пункті 42 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 визначено, що опікун, піклувальник призначається переважно з осіб, які перебувають  у сімейних, родинних відносинах з підопічними.
  Відповідно пункту 17 Положення про дитячий будинок сімейного типу, пункту 14 Положення про прийомну сім’ю, створити дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім’ю можуть повнолітні та працездатні особи, за винятком осіб, які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу).
  Середньомісячний  сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї не може бути менший ніж розмір прожиткового  мінімуму, встановлений законом до соціальних і демографічних груп населення. Така ж вимога, щодо надання довідки про заробіток (дохід), і у разі влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування в існуючий дитячий будинок сімейного типу та прийомну сім’ю. (Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"» від 19 травня 2016 року №1384-VIII внесено зміни в статтю 7 щодо установлення у 2016 році  прожиткового мінімуму  на одну особу в розрахунку на місяць).
 
 
Начальник служби                                                    Оксана Ярош 
 
 
 
 
Всі новини