Томашпільський районний центр зайнятості повідомляє:

 Томашпільський районний центр зайнятості повідомляє, що з 07 лютого 2017 року набрав чинності наказ Міністерства соціальної політики України від 05 грудня 2016 року № 1476 , яким внесено зміни до звітності форми 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії) та Порядку її подання.
Порядком  зазначено, що:
-  форма 3-ПН подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше ніж через три дні з дати відкриття вакансії, а не десяти днів як було раніше;
- в звіті форми 3-ПН зазначається окремо розмір заробітної плати з урахуванням основної заробітної плати, премій, надбавок інших заохочувальних і компенсаційних виплат, та окремо розмір основної заробітної плати;
- нова форма звітності містить позначку про вид звітності – первинна чи уточнювальна.
Вимогу щодо інформування служби зайнятості про вакансії містить Закон України  «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року № 5067-УІ – роботодавці зобов’язані своєчасно та у повному обсязі у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, подавати територіальним органам  інформацію про попит на робочу силу (вакансії).
 Поряд із цим надання роботодавцем відомостей про вакансії до служби зайнятості дає змогу спільними зусиллями вирішувати проблеми добору кадрів та працевлаштування безробітних.
Додаток -  форма звіту.
 
Л.Притула –начальник  відділу взаємодії з 
роботодавцями  районного центру  зайнятості     
 
Всі новини