ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ:

Податкова накладна: особливості оновленої форми

З 1 березня 2017 року діє оновлена форма податкової накладної, яка була змінена  наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. № 276.Графа 3 податкової накладної, в якій раніше проставлявся код товару згідно з УКТ ЗЕД  трансформувалася в нові три графи:                      - Графа 3.1, яка заповнюється у разі постачання товару. В ній   зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо).                         - Графа 3.2. У ній проставляється позначка "Х"  у випадку постачання товару, ввезеного на митну територію України, на всіх етапах його постачання.- Графа 3.3, в якій зазначається код послуги згідно з ДКПП  у разі постачання послуги.Коди товарів (крім підакцизних та імпортованих) або послуг можуть бути вказані не повністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду.У податковій накладній з’явилася нова графа 11, яка заповнюється виключно платниками ПДВ - сільськогосподарськими товаровиробниками у разі здійснення ними операцій з постачання власновироблених товарів. В ній зазначається код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника, за результатами якої виготовлено товар, що постачається, у форматі: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, які тотожні  відповідним підпунктам статті 161  Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України". В такому разі у порядковому номері податкової накладної після символу "/" зазначається код 2.У клітинках податкової накладної, які не підлягають заповненню, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

Податковий облік при здійсненні операцій з давальницькою сировиною

Давальницька сировина - це матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб'єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб'єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції їх власникові або за його дорученням іншій особі (пп. 14.1.41 статті 14 Податкового кодексу).Оскільки давальницька сировина є власністю замовника і при передачі її для переробки виконавцю право власності на цю сировину до виконавця не переходить, то за операцією з передачі давальницької сировини виконавцю, а також при отриманні замовником готової продукції податкові зобов'язання з ПДВ не нараховуються. Виконавець нараховує ПДВ на послуги з переробки давальницької сировини на загальних підставах за основною ставкою, складає податкову накладну в електронній формі та зареєструє її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений законодавством термін.До граф 4 та 5 податкової накладної вносяться дані щодо одиниці виміру послуг відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО), чинного на дату складання податкової накладної.У графі 4 зазначається умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське), зазначеної у КСПОВО.У разі якщо послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО, у графі 4 зазначається умовне позначення одиниці вимірювання таких послуг, яке використовується для обліку та відображається у первинних документах;у графі 5 - код відповідної одиниці вимірювання/обліку, зазначений у КСПОВО.У разі якщо в графі 4 зазначено умовне позначення одиниці виміру, яка відсутня в КСПОВО, графа 5 не заповнюється.

Відображення авансів у «прибутковій» звітності

Платники податку на прибуток підприємств сплачували до 31.12.2016р. авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року.Розрахунок такого авансового внеску подавався платником у складі декларації за звітний період – три квартали 2016 року, а зазначена сума декларувалася у рядку 26 вказаної декларації.При заповненні податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2016 рік сума авансового внеску зменшує суму податку, нараховану за 2016 рік і відображається у рядку 16 додатка ЗП до декларації з відповідним перенесенням до рядка 16  декларації. У рядку 26 річної податкової декларації з податку на прибуток підприємств сума авансового внеску відображається інформаційно.

Лікарські засоби та ставка ПДВ – що важливо

Згідно з підпунктом "в" пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України, до операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, застосовується ставка ПДВ у розмірі 7 відсотків.Тобто, для застосування ставки ПДВ у розмірі 7 відсотків до операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, такі лікарські засоби мають бути:дозволені для виробництва і застосування в Україні;внесені до Державного реєстру лікарських засобів.Якщо ж вищевказані умови не виконані, операції з постачання таких лікарських засобів та їх ввезення на митну територію України оподатковуються ПДВ за загальною ставкою у розмірі 20 відсотків. Починаючи з дати внесення лікарських засобів до Державного реєстру лікарських засобів і за наявності відповідних дозволів для виробництва і застосування в Україні, операції платника податку з подальшого постачання таких лікарських засобів на митній території України оподатковуються ПДВ за ставкою у розмірі 7 відсотків, незалежно від того, яка ставка ПДВ застосовувалась при їх придбанні.

Декларуємо здану в найм нерухомість

Другий місяць поспіль вінничани декларують доходи, отримані в 2016 році. Протягом січня мешканцями області подано 341 декларацію та задекларовано до сплати 1439,1 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб та 294 тис.грн. військового збору. Із загальної кількості звітувальників - 38 складають орендодавці, які отримали в минулому році доходи від здачі в найм власного нерухомого майна у сумі 1355,4 тис. грн.Головне управління ДФС у Вінницькій області нагадує, що відповідно до норм  Податкового Кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) визначений у порядку, встановленому  Кодексом. Даним порядком встановлено, що податковим агентом платника податку - орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об'єктів нерухомості (включаючи земельну ділянку, що знаходиться під такою нерухомістю, чи присадибну ділянку), є орендар. Якщо ж орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку - орендодавець.Такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок на доходи фізичних осіб та військовий збір до бюджету в строки, встановлені  Кодексом для квартального звітного періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного кварталу, а сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного  року податку та податкового зобов'язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації.Отож, звертаємо увагу, якщо в 2016 році платником здавалося в найм нерухоме майно, такий орендодавець має обов’язок щодо подання декларації про майновий стан і доходи. Зазначена декларація подається до 1 травня року, що настає за звітним, в податкову інспекцію за місцем проживання (прописки).  В 2017 році таку звітність необхідно подати не пізніше 3 травня.Нагадаємо,  подати декларацію можна особисто або уповноваженою на це особою; поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації) або засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису, але не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.Отримати більш детальну інформацію з питань оподаткування доходів, отриманих від здавання в оренду власного нерухомого майна та  декларування доходів можна в Центрах обслуговування платників при податкових інспекціях області за місцем проживання. Окрім того повідомляємо, що на офіційному веб-порталі ДФС України та суб-сайті ГУ ДФС у Вінницькій області функціонує спеціальний банер «Декларування доходів» з інструктивними та роз’яснювальними матеріалами.Електронна адреса банеру: http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2017.

Сектор організації роботи

Могилів-Подільської ОДПІ

ГУ ДФС у Вінницькій області

Всі новини