Податкова інформує:

Перелік документів для реєстрації РРО

   ДФС нагадує про те, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг повинні застосовувати зареєстровані в податковій інспекції за основним місцем обліку персоналізовані опломбовані РРО, які переведені у фіскальний режим роботи. Реєстрації в контролюючому органі підлягають РРО, модифікації яких включені до Державного реєстру РРО, з урахуванням сфер їх застосування та за умови, що строк служби, установлений у технічній документації на РРО, не вичерпався, а також з урахуванням строків первинної реєстрації, установлених Державним реєстром РРО. Для реєстрації РРО суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу:  заяву про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО, яка має бути підписана керівником суб'єкта господарювання або фізичною особою - підприємцем із зазначенням дати подання;  копію документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;  копію документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;  копію паспорта (формуляра) РРО та копію паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема);  копію договору суб'єкта господарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО. Копії документів засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання або особистим підписом фізичної особи - підприємця. У разі подання реєстраційної заяви в паперовому вигляді суб'єктом господарювання пред'являються оригінали відповідних документів, які повертаються суб'єкту господарювання. При поданні реєстраційної заяви в електронному вигляді оригінали таких документів пред'являються контролюючому органу разом із довідкою ЦСО про опломбування РРО та актом введення в експлуатацію.

 

Щодо нарахування пені на суму податкового боргу

   Відповідно до п.п. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями пеня нараховується після закінчення встановлених ПКУ строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу. Нарахування пені розпочинається: а) при самостійному нарахуванні суми грошового зобов’язання платником податків - після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного ПКУ; б) при нарахуванні суми грошового зобов’язання контролюючими органами - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні згідно із ПКУ. Нарахування пені закінчується зокрема, у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов’язань. У разі часткового погашення податкового боргу сума такої частки визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку частку. Пеня, визначена п.п. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПКУ, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його погашення...

Сектор організації роботи Могилів-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницький області 

Всі новини