Дистанційна робота

Управління праці та соціального захисту населення Томашпільської районної державної адміністрації інформує, що відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень Закону України від 17.03.2020 № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення корона вірусної хвороби (COVID-19)» на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19) роботодавець може доручити працівникові виконувати протягом певного періоду роботу, визначену трудовим договором вдома, тобто перевести працівника на роботу в дистанційному режимі.
Що таке дистанційна (надомна) робота?  Це форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця. Стаття 24 КЗпП містить вимогу, щодо письмової форми укладення договору про дистанційну (надомну) роботу. Виключенням з цього правила є запровадження такого режиму роботи у період загрози поширенню епідемії, пандемії та (або) на час загрози військового, техногенного, природного чи іншого характеру, коли умову про таку роботу достатньо зазначити у наказі (розпорядженні) керівника. Тому якщо працівник виявив таке бажання і специфіка його роботи дозволяє виконувати її дистанційно, йому необхідно погодити це питання з роботодавцем та написати заяву з проханням перевести його на дистанційну роботу на період оголошеного урядом карантину.
Працівники виконують доведені їм  завдання в дистанційному режимі (вдома) та звітують про виконану роботу щодня. Оплата праці при такому режимі залишається на рівні з оплатою праці яка нараховувалась працівнику до запровадження дистанційного режиму роботи.  Трудова дисципліна регулюється правилами внутрішнього трудового розпорядку, які відповідно до ст. 142 КЗпПУ, затверджуються трудовим колективом за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил.  При цьому роботодавець  повинен  внести зміни до правил  внутрішнього трудового розпорядку щодо дистанційної форми роботи.
Впровадження дистанційного режиму роботи є одним із запобіжних заходів для недопущення масового звільнення працівників. Але перевести працівника під час карантину на дистанційну роботу можливо лише за згодою працівника. Якщо переведення відбувається з ініціативи роботодавця, то мова іде про зміни істотних умов праці (ч.3 ст.32 КЗпП), яке вимагає повідомляти про таку зміну не пізніше ніж  за два місяці. Варто зазначити, що роботодавець вправі відмовити працівнику у переході на дистанційну роботу.
На «дистанційників» в повній мірі поширюється законодавство про працю з урахуванням специфіки та особливостей застосування дистанційного режиму роботи. Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу прав працівників.
       
Завідувач сектору праці та соціально-трудових
відносин управління праці та соцільного захисту
населення Томашпільської РДА
Валентина КОЛЕСНІК
 
Всі новини