Управління Держпраці у Вінницькій області повідомляє

На виконання розпорядження Голови Вінницької ОДА №  210 від 26.03.2020 року «Про забезпечення роботи підприємств, які працюють в сфері сільського господарства та харчової промисловості, організації проведення комплексу весняно - польових робіт 2020 року в умовах карантину» Управління Держпраці у Вінницькій області повідомляє наступне.
На підприємствах, які працюють в сфері сільського господарства та харчової промисловості Вінницької області у 2019 році сталося 60 нещасних випадків, з них 33 випадки сталось на підприємствах сільського господарства, 5 з яких із смертельним наслідком та 27 нещасних випадків сталися на підприємствах переробної промисловості, 4 з яких із смертельним наслідком.
За І квартал 2020 року на підприємствах сільського господарства та харчової промисловості Вінницької області вже сталося 10 нещасних випадків, 1 із смертельним наслідком.
Аналіз матеріалів розслідування свідчить про те, що більшість нещасних випадків трапляється з організаційних причин. Тому основну увагу під час виконання комплексу сільськогосподарських робіт та робіт по переробці сільськогосподарських продуктів потрібно звертати увагу на правильну організацію безпечного ведення робіт. Правильна організація безпечного ведення робіт в першу чергу залежить від ефективної роботи роботодавців та посадових осіб суб’єктів господарювання.
З огляду на зазначене, з метою попередження виникнення нещасних випадків у агропромисловому виробництві Управління Держпраці у Вінницькій області вважає за доцільне запровадити в кожному суб’єкті господарювання ряд профілактичних заходів направлених на профілактику та попередження виробничого травматизму під час проведення комплексу польових робіт у 2020 році та робіт з підвищеною небезпекою.
Крім того пропонуємо звернути увагу керівників суб’єктів господарювання, які працюють в сфері сільського господарства та харчової промисловості на наступні питання:
- організації проведення навчання інструктажів та перевірки знань з охорони праці працівників, що задіяні на сільськогосподарських роботах, та роботах з підвищеною небезпекою;
- проведення передрейсових медичних оглядів механізаторів та водіїв;
- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
- дотриманя вимог безпеки під час використання мінеральних добрив;
- забезпеченя експлуатації виключно тих тракторів, які обладнанні електро- стартерним запуском двигуна з кабіни та знаходяться в справному стані;
- недопущення експлуатації сільськогосподарської техніки та виробничого обладнання без захисних огороджень небезпечних зон, а також без попе-реджувальних знаків та застережних написів про застосування індивідуальних засобів захисту;
- дотримання вимог безпеки під час виконання робіт у зоні ліній електропе-редач;
- дотримання працівниками вимог Правил дорожнього руху під час руху сільськогосподарської техніки та транспортних засобів дорогами загально-го користування, а також під час виконання робіт у полі, тощо;
- дотримання вимог безпеки під час виконання робіт на висоті;
- дотримання вимог безпеки під час експлуатації устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальні машини, посудини під тиском, технологіч¬ні транспортні засоби, електрообладнання напругою понад 1000В);
- проведення передрейсових технічних оглядів транспортних засобів;
- організація та дотримання вимог безпеки під час виконання робіт в замкнутих просторах, ємностях;
- керівникам суб’єктів господарювання, які працюють в умовах карантину забезпечити:
усіх працівників засобами захисту органів дихання, мийними та дезинфікуючими засобами;
щоб убезпечити себе та оточуючих запобігати скупченню людей та тримати дистанцію не менше 1,5 метра.
 
Всі новини