Внесення змін про порядок призначення субсидій

  8 вересня 2016 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 635 «Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (набрала чинності 21.09.2016 року).
  Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається виходячи з доходів, нарахованих особам, які досягли 14-ти річного віку станом на 1 січня року, за який враховуються доходи без урахування податку з доходів фізичних осіб. При цьому встановлено, що непрацюючим пенсіонерам, які не мають інших доходів, крім пенсії, до середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.
  Вказаною постановою також уточнено порядок обчислення сукупного доходу для осіб, які досягли 18-ти річного віку (станом на 1 січня року, за який враховуються доходи):
  особам, які мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (станом на 31 грудня цього ж року), або у яких відсутній дохід, але вони навчаються за денною формою навчання для розрахунку субсидії враховується середньомісячний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи, а це 1378 грн.;
  особам, у яких відсутні доходи – для розрахунку субсидії враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії (2756 грн.);
  особам, у яких середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховується дохід, але отримували пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам, допомогу по догляду за інвалідом І та ІІ групи внаслідок психічного розладу, допомогу по безробіттю або будь – які доходи, отримані особою, яка не досягла 18-ти річного віку станом на 31 грудня року, за який враховуються такі доходи , то у розрахунок субсидії включаються фактично отримані доходи;
  особам, які протягом року, за який враховуються доходи для призначення субсидії перебували на строковій військовій службі і середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих (не отриманих) доходів визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи.
  Крім того, доповнено перелік доходів, які не враховуються до сукупного доходу сім’ї при призначенні субсидії, а саме вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичний виробів, засобів реабілітації, суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.
  Слід звернути увагу, що громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця проінформувати управління соціального захисту населення зокрема, про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні. Так, у разі отриманням управління соціального захисту населення за запитом інформації про збільшення чисельності зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, надання раніше призначеної субсидії припиняється з місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зміни.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всі новини