Аналіз виконання плану по доходах загального фонду зведеного бюджету Томашпільського району

 

 

Код  Назва   Уточнений план на рік Фактичні надходження % виконання
10000000 Податкові надходження   63289673 65103210 102,9
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   40565778 38814640 95,7
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 40477978 38722961 95,7
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 25899170 25141852 97,1
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 330000 520875 157,8
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 13948808 12816676 91,9
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 200000 202257 101,1
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 100000 41302 41,3
11020000 Податок на прибуток підприємств   87800 91678 104,4
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  87800 91678 104,4
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 26231 21883 83,4
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 26231 21883 83,4
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 26231 21883 83,4
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   2562760 3223525 125,8
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 2562760 3223525 125,8
16000000 Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів    17  
16010000 Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року    17  
16010200 Комунальний податок     17  
18000000 Місцеві податки 20134903 23043145 114,4
18010000 Податок на майно 11331571 12270216 108,3
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 3100 2720 87,7
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 33900 53152 156,8
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 13600 42421 311,9
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 123950 204929 165,3
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   777175 638889 82,2
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   8964206 9540540 106,4
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   407250 560454 137,6
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   1008390 1220861 121,1
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб      
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб   6250  
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року   -8233  
18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року   -8233  
18050000 Єдиний податок   8803333 10781162 122,5
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1085776 784543 72,3
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  3015375 3232113 107,2
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 4702182 6764507 143,9
20000000 Неподаткові надходження   416787 797228 191,3
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   19180 23090 120,4
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 15580 20495 131,5
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 15580 20495 131,5
21080000 Інші надходження   3600 2595 72,1
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  3600 2595 72,1
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  387142 730976 188,8
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 193700 558045 288,1
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань   14932  
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 193700 222857 115,1
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень   311319  
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією   8937  
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   70735 79912 113,0
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  70735 79912 113,0
22090000 Державне мито   122707 93018 75,8
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   116892 87830 75,1
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   5815 5189 89,2
24000000 Інші неподаткові надходження   10465 43162 412,4
24060000 Інші надходження   10465 43162 412,4
24060300 Інші надходження   10465 43162 412,4
30000000 Доходи від операцій з капіталом   5650 6174 109,3
31000000 Надходження від продажу основного капіталу   5650 6174 109,3
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі   5650 6174 109,3
40000000 Офіційні трансферти   171652354 161899777 94,3
41000000 Від органів державного управління   171652354 161899777 94,3
41020000 Дотації   4237000 4753300 112,2
41020100 Базова дотація 4237000 3884000 91,7
41020600 Стабілізаційна дотація   869300  
41030000 Субвенції   167415354 157146477 93,9
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 43136400 40512890 93,9
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот   35988928 35838598 99,6
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  2456400 1390605 56,6
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 42095200 40298100 95,7
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 20743100 19775700 95,3
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2000000 2000000 100,0
41035000 Інші субвенції  18164554 15107540 83,2
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"  1698800 1223073 72,0
41036100 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов 536672 536672  
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 595300 463300 77,8
Всього (без урахування трансфертів)   63712110 65906611 103,4
Всього   235364464 227806388 96,8

 

Аналіз фінансування установ на 01.12.2016

 

 

 

Код Показник План на рік з урахуванням змін План на вказаний період з урахуванням змін Касові видатки за вказаний період % виконання на вказаний період  % виконання до плану на рік з урахуванням змін
1 2 3 4 5 6 7
2,32E+09 Зведений бюджет Томашпільського р-ну          
010116 Органи місцевого самоврядування 12047240,15 12047240,15 10310887,18 85,6 85,6
060702 Місцева пожежна охорона 773062,00 773062,00 639895,04 82,8 82,8
070101 Дошкільні заклади освіти 11714298,00 11714298,00 9583954,89 81,8 81,8
070201 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 44399881,22 44399881,22 37447118,14 84,3 84,3
070303 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) 1698800,00 1698800,00 1223072,54 72,0 72,0
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1371985,00 1371985,00 1015400,57 74,0 74,0
070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 760200,00 760200,00 540607,42 71,1 71,1
070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 1570900,00 1570900,00 1270944,03 80,9 80,9
070805 Групи централізованого господарського обслуговування 1342500,00 1342500,00 903320,63 67,3 67,3
070806 Інші заклади освіти 247200,00 247200,00 189607,48 76,7 76,7
070807 Інші освітні програми 772625,00 772625,00 544670,05 70,5 70,5
070808 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 23530,00 23530,00 23530,00 100,0 100,0
080101 Лікарні 17496265,49 17496265,49 15118882,32 86,4 86,4
080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 8707378,97 8707378,97 7413460,90 85,1 85,1
090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 3328690,29 3328690,29 3328690,29 100,0 100,0
090202 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 172689,09 172689,09 640,64 0,4 0,4
090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 221394,00 221394,00 221394,00 100,0 100,0
090205 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 3046,80 3046,80 0,00 0,0 0,0
090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 369393,92 369393,92 369393,92 100,0 100,0
090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 5078,00 5078,00 0,00 0,0 0,0
090209 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
090210 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою 2077138,17 2077138,17 2077138,17 100,0 100,0
090211 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою 87341,60 87341,60 0,00 0,0 0,0
090212 Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 300300,00 300300,00 269880,59 89,9 89,9
090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
090215 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти 408483,00 408483,00 408483,00 100,0 100,0
090216 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти 21879,15 21879,15 0,00 0,0 0,0
090302 Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами 327117,00 327117,00 290131,35 88,7 88,7
090303 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 188004,00 188004,00 175999,31 93,6 93,6
090304 Допомога при народженні дитини 17050903,15 17050903,15 15493639,04 90,9 90,9
090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1499520,00 1499520,00 1405368,52 93,7 93,7
090306 Допомога на дітей одиноким матерям 3492173,00 3492173,00 3461489,24 99,1 99,1
090307 Тимчасова державна допомога дітям 738600,00 738600,00 658104,97 89,1 89,1
090308 Допомога при усиновленні дитини 25800,00 25800,00 24080,00 93,3 93,3
090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям 10115488,00 10115488,00 9637129,47 95,3 95,3
090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 29583828,62 29583828,62 29433498,27 99,5 99,5
090406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2166365,36 2166365,36 1389964,36 64,2 64,2
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 599286,00 599286,00 344206,00 57,4 57,4
090413 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 2243043,00 2243043,00 2023416,49 90,2 90,2
090417 Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни 16652,00 16652,00 0,00 0,0 0,0
090501 Організація та проведення громадських робіт 177627,12 177627,12 46401,98 26,1 26,1
091101 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 406375,00 406375,00 349848,36 86,1 86,1
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 26500,00 26500,00 9900,00 37,4 37,4
091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 150250,00 150250,00 150250,00 100,0 100,0
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 2287502,00 2287502,00 1951896,26 85,3 85,3
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 140000,00 140000,00 112527,99 80,4 80,4
091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 12000,00 12000,00 12000,00 100,0 100,0
091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 7455751,85 7455751,85 7072886,61 94,9 94,9
091303 Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 25715,00 25715,00 25714,40 100,0 100,0
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 173476,23 173476,23 173476,23 100,0 100,0
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 5036429,68 5036429,68 4034568,92 80,1 80,1
100601 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробницт 245000,00 245000,00 245000,00 100,0 100,0
110201 Бібліотеки 2229767,11 2229767,11 1696383,79 76,1 76,1
110202 Музеї і виставки 17514,00 17514,00 13192,19 75,3 75,3
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 2869790,34 2869790,34 1895745,54 66,1 66,1
110205 Школи естетичного виховання дітей 1433493,00 1433493,00 1286727,96 89,8 89,8
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 741377,00 741377,00 628858,93 84,8 84,8
120201 Періодичні видання (газети та журнали) 180000,00 180000,00 155000,00 86,1 86,1
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 291020,00 291020,00 257213,28 88,4 88,4
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 670496,00 670496,00 588614,56 87,8 87,8
130110 Фінансова підтримка спортивних споруд 365307,00 365307,00 294299,91 80,6 80,6
150202 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 125206,60 125206,60 83907,20 67,0 67,0
160101 Землеустрій 26178,00 26178,00 25728,00 98,3 98,3
170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 65971,00 65971,00 55970,74 84,8 84,8
170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100000,00 100000,00 0,00 0,0 0,0
170703 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 381229,00 381229,00 268983,03 70,6 70,6
200100 Охорона і раціональне використання водних ресурсів 98000,00 98000,00 60000,00 61,2 61,2
250102 Резервний фонд 869254,96 869254,96 0,00 0,0 0,0
250203 Проведення місцевих виборів 352800,00 352800,00 185622,74 52,6 52,6
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 522369,00 522369,00 437869,00 83,8 83,8
250380 Інші субвенції 19137345,86 19137345,86 15739369,18 82,2 82,2
250388 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 296300,00 296300,00 230300,00 77,7 77,7
250404 Інші видатки 422252,00 422252,00 274899,56 65,1 65,1
Всього по бюджету   225300377,73 225300377,73 195601155,18 86,8 86,8
2000 Поточні видатки 224431122,77 224431122,77 195601155,18 87,2 87,2
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 87818750,68 87818750,68 75784785,59 86,3 86,3
2110 Оплата праці 70444415,98 70444415,98 62276393,41 88,4 88,4
2111 Заробітна плата 70444415,98 70444415,98 62276393,41 88,4 88,4
2120 Нарахування на оплату праці 17374334,70 17374334,70 13508392,18 77,7 77,7
2200 Використання товарів і послуг 28818813,47 28818813,47 21106245,82 73,2 73,2
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7091698,80 7091698,80 5172962,14 72,9 72,9
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1351090,00 1351090,00 1023175,10 75,7 75,7
2230 Продукти харчування 2519323,43 2519323,43 1751810,66 69,5 69,5
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5382290,74 5382290,74 3970365,22 73,8 73,8
2250 Видатки на відрядження 314724,74 314724,74 207135,13 65,8 65,8
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 10997113,76 10997113,76 8093164,06 73,6 73,6
2271 Оплата теплопостачання 1266725,95 1266725,95 981401,48 77,5 77,5
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 652622,84 652622,84 528269,30 80,9 80,9
2273 Оплата електроенергії 2518570,84 2518570,84 2006334,52 79,7 79,7
2274 Оплата природного газу 4426332,00 4426332,00 2697138,11 60,9 60,9
2275 Оплата інших енергоносіїв 2092444,13 2092444,13 1850137,65 88,4 88,4
2276 Оплата енергосервісу 40418,00 40418,00 29883,00 73,9 73,9
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 1162572,00 1162572,00 887633,51 76,4 76,4
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1162572,00 1162572,00 887633,51 76,4 76,4
2600 Поточні трансферти 22719727,86 22719727,86 18757191,58 82,6 82,6
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2763713,00 2763713,00 2349653,40 85,0 85,0
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 19956014,86 19956014,86 16407538,18 82,2 82,2
2700 Соціальне забезпечення 84988573,23 84988573,23 79872957,40 94,0 94,0
2710 Виплата пенсій і допомоги 82331,46 82331,46 75191,84 91,3 91,3
2730 Інші виплати населенню 84906241,77 84906241,77 79797765,56 94,0 94,0
2800 Інші поточні видатки 85257,53 85257,53 79974,79 93,8 93,8
9000 Нерозподілені видатки 869254,96 869254,96 0,00 0,0 0,0

 

Всі новини