До уваги керівників підприємств району!

Управління праці та соціального захисту населення Томашпільської районної державної адміністрації інформує, що відповідно до розпорядження голови обласної державної  адміністрації від 25 лютого 2019 року № 140 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 квітня 2018 року № 354» у 2019 році у Вінницькій області, на засадах соціального партнерства буде проведено конкурс «Підприємство лідер на ринку праці Вінниччини».
До участі у регіональному конкурсі «Підприємство лідер на ринку праці Вінниччини» запрошуються підприємства району незалежно від форми власності та господарювання.
В разі виявлення бажання взяти участь у конкурсі необхідно до 20 травня 2019 року подати до управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації подання за формою, що додається.
 
Додаток
до розпорядження голови облдержадміністрації 
від 26 квітня 2018 року № 354                                                                                           
(у редакції розпорядження
голови облдержадміністрації
від 25 лютого 2019 року № 140)
 
 
Подання на учасника регіонального конкурсу
«Підприємство лідер на ринку праці Вінниччини»
 
               Повна назва підприємства (організації) ____________________________
               Форма власності ________________________________________________
               Вид діяльності __________________________________________________                  
               ПІБ керівника___________________________________________________
               Адреса, телефон, е-mail, контактний телефон керівника________________
____________________________________________________________________
 
з/n
Найменування показників
Одиниця виміру
2017 рік
2018 рік
1.
Середньооблікова чисельність штатних працівників
осіб
 
 
2.
Кількість жінок на керівних посадах
осіб
 
 
3.
Кількість чоловіків на керівних посадах
осіб
 
 
4.
Співвідношення жінок і чоловіків на керівних посадах
%
 
 
5.
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, в тому числі
грн
 
 
 
жінок
грн
 
 
 
чоловіків
грн
 
 
6.
Наявність на підприємстві колективного договору
так/ні
 
 
7.
Прийнято працівників
осіб
 
 
8.
Вибуло працівників
осіб
 
 
 
в тому числі з причин:
 
 
 
 
скорочення штатів
осіб
 
 
 
узгодження сторін
осіб
 
 
 
за власним бажанням
осіб
 
 
 
інші причини
осіб
 
 
9.
Коєфіцієнт плинності кадрів
%
 
 
10.
Чисельність працівників, які знаходились у відпустках без збереження заробітної плати
осіб
 
 
11.
Чисельність працівників, яким за ініціативою адміністрації встановлено неповну зайнятість
осіб
 
 
12.
Кількість створених нових робочих місць, всього
одиниць
 
 
13.
Чисельність працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, всього
осіб
 
 
 
відсоток атестованих робочих місць за умовами праці до загальної кількості робочих місць, що підлягають атестації за умовами праці
%
 
 
14.
Виконання передбачених колективним договором заходів по доведенню умов праці до нормативних вимог, обумовленість в них вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці»
так/ні
 
 
 
кількість заходів заплановано на рік
одиниць
 
 
 
з них виконано фактично
одиниць
 
 
15.
Охоплення навчанням з питань охорони праці працівників у відсотках до потреби
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Всі новини