Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова запрошує на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів

«Адміністративне управління об’єднаними  територіальними громадами»
спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування».
Програма підготовки магістрів розрахована на 1 рік і 10 місяців за заочно-дистанційною формою навчання. Після закінчення магістратури випускникам присвоюється кваліфікація «Магістр публічного управління та адміністрування», що дає їм можливість працювати в органах державної влади, місцевого самоврядування, неурядових (громадських) організаціях, бізнес-структурах, здійснювати управління об’єднаними територіальними громадами, займатися науково-педагогічною діяльністю.
Особливістю підготовки магістрів є навчальні дисципліни за циклом професійної підготовки:
 • Менеджмент організації;
 • Теорія організації;
 • Управління адміністративними процесами в організації;
 • Управління людськими ресурсами в публічній сфері;
 • Керівник адміністративної служби та техніка адміністративної діяльності;
 • Правові засади адміністративної діяльності в публічному управлінні;
 • Лідерство і комунікації в публічному управлінні;
 • Організаційна культура публічного управління;
 • Електронне урядування;
 • Управління проектами і програмами територіального розвитку;
 • Управління інформаційними зв’язками;
 • Стратегічна діагностика потенціалу території;
 • Управління місцевими фінансами та бюджетом;
 • Ризик-менеджмент в територіальному управлінні;
 • Регулювання економічних і соціальних процесів в публічному управлінні;
 • Бізнес-планування;
 • Публічна влада;
 • Організація публічних закупівель;
 • Система місцевого самоврядування.
Мета реалізації освітньої програми – підготовка кваліфікованих фахівців, які володіють професійними компетентностями з адміністративного управління об’єднаними  територіальними громадами, що спроможні вести конструктивний діалог і ефективно співпрацювати з публічною владою для забезпечення сталого розвитку регіонів, шляхом активізації  місцевих ініціатив на основі раціонального використання ресурсного потенціалу територій.
Особлива увага приділяється практичному навчанню студентів магістратури в межах виробничої та переддипломної практик, а також завдяки міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності студентів і викладачів.
Контактна інформація:
тел. роб. (057) 707-31-13
тел. моб. (067) 913-20-34
Новікова Марина Миколаївна
Завкафедрою менеджменту і адміністрування
 
(067) 261-13-01
(050) 992-32-35
Гайдученко Світлана Олександрівна
Керівник програми
 
Детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і адміністрування
mmgh.kname.edu.ua
Всі новини