Інформація для роботодавців

Вирішуючи питання укладення трудового договору чи договору цивільно-правового характеру варто усвідомити особисту відповідальність, знати про правові наслідки та чітко роєуміти різницю між трудовими та цивільно-правовими відносинами.                  
Відповідно до п.5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю затвердженого постановою КМУ №295 від 26.04.2017 року, однією з підстав для здійснення інспекційного відвідування є інформація Пенсійного фонду України та його територіальних органів про працівників,які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця,ву яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів. Статтею 265 КзпПУ передбачена відповідальність за порушення законодавства про працю і тут варто зазначити,що в разі наявності ознак трудового договору в договорі цивільно-правового характеру,останній в установленому законом порядку може бути визнаним трудовим,та відповідно підпадати під дію КЗпП України.Окрім  відповідальності роботодавців за порушення законодавства про працю, передбачено і персональну відповідальність фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) згідно договорів цивільно-правового характеру та без них, за порушення порядку провадження господарської діяльності. Пунктом 3 Пленуму Верховного Суду України №3 від 25.04.2003 року «Про практику застосування судами законодавства про віповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності зазначено,що здійснення фізичною особою, не зареєстрованою як суб єкт підприємництва, діяльності, що містить ознаки підприєницької та яка підлягає ліцензуванню, або здійснення без ліцензії видів господарської діяльності/ що підлягають ліцензуванню, є адміністративним правопорушенням, передбаченим ст.164 КУпАП.
 
 
 
 
Головний державний інспектор
Управління Держпраці  
Куровська Г.О.
 
Всі новини