ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ: Контроль у сфері обігу готівки

Державна фіскальна служба України проаналізувала виявлені під час перевірок суб’єктів господарювання порушення вимог щодо регулювання готівкового обігу, а також застосовані за вказані порушення штрафні санкції, та звертає увагу керівників підприємств, які здійснюють готівкові розрахунки за реалізовані товари (надані послуги) або інші операції з готівкою на дотримання вимог чинного законодавства. 
Зокрема, часто встановлюються випадки порушення вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за №40/10320 (Положення № 637) в частині: 
- зарахування готівкових коштів на розрахунковий рахунок без оприбуткування у касі підприємства; 
- необлікування готівкових коштів у книзі обліку розрахункових операцій (КОРО) реєстратора розрахункових операцій (РРО) на підставі фіскальних звітних чеків; 
- оформлення з порушеннями касових документів при оприбуткуванні або видачі готівкових коштів у касах (з кас) підприємств (відсутність підписів уповноваженої особи, особи, що отримала кошти). 
Враховуючи викладене, ДФС з метою запобігання таким порушенням, наводимо деякі приклади встановлених порушень норм з регулювання готівкового обігу. 
Так, виїзною документальною перевіркою ТОВ «Б» встановлено неоприбуткування в касі підприємства готівкових коштів, знятих з розрахункового рахунку. А саме: згідно з головною книгою підприємства та копіями карток рахунку 301, готівкові кошти у сумі 447 069,41 грн., які знято з розрахункового рахунку в установі банку за допомогою спеціального платіжного засобу (корпоративної картки) директором підприємства, в центральну касу підприємства не оприбутковувались. Також вони не використовувались працівниками підприємства для господарських потреб. Крім того, 75 000,00 грн. готівкових коштів, що зняті з розрахункового рахунку установи банку директором підприємства згідно чеку, в касі підприємства неоприбутковані, відповідні записи в касовій книзі відсутні.  Таким чином порушено вимоги п. 2.2, 2.6, 7.15 Положення № 637. 
У ході фактичної перевірки магазину фізичної особи-підприємця Р. встановлено, що суб’єктом господарювання не обліковано у розділі 2 КОРО «Облік руху готівки та сум розрахунків» готівкові кошти загальною сумою 256 455,0 грн. на підставі фіскальних звітних чеків РРО за два тижні (на відповідних сторінках КОРО записи відсутні). Порушено вимоги п. 2.6 Положення №637. 
Документальною перевіркою ТОВ «К», зокрема, встановлено несвоєчасне оприбуткування (не у день надходження коштів) 118 434,29 грн. готівкових коштів у касі підприємства. Так, у періоді, що перевірявся, працівниками до бухгалтерії підприємства подавались звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, з поверненням невикористаних коштів, при цьому повернуті кошти оприбутковувались у касі підприємства наступного дня або пізніше. Порушено вимоги п. 2.6 Положення № 637. 
 
Сектор організації роботи
Могилів-Подільської ОДПІ 
ГУ ДФС у Вінницькій області
 
Всі новини