МОЗ України пропонує пришвидшити процедуру відправлення українців на лікування у закордонних клініках

Українці, яких неможливо вилікувати в Україні, швидше отримуватимуть необхідну медичну допомогу за кордоном, адже пропонується внести чіткі часові регламенти для кожного етапу
 
МОЗ України пропонує ввести чіткі часові рамки для кожного етапу та затвердити єдині форми документів.
 
Для пацієнтів це означає більш простий і зрозумілий процес направлення документів і розуміння реального стану справ, адже інформація про реєстрацію та стан розгляду поданих до міністерства документів і рішень, прийнятих Комісією, розміщуватиметься на офіційному веб-сайті МОЗ України (це будуть знеособлені дані, з використанням єдиного реєстраційного індексу, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»).
 
Українці, яких неможливо вилікувати в Україні, швидше отримуватимуть необхідну медичну допомогу за кордоном, адже пропонується внести чіткі часові регламенти для кожного етапу: 10 днів для Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади на підготовку і подання до Комісії МОЗ України з питань направлення за кордон для лікування чіткого переліку необхідних документів (на підставі заяви пацієнта чи його законного представника); 3 дні для МОЗ України, щоби направити документи до групи експертів міністерства за профільним напрямком (у разі надходження неповного пакету документів: упродовж 1 дня МОЗ України повідомляє із зазначенням назви відсутнього документу та необхідного змісту та встановлює строк на усунення недоліків, але не більше ніж 10 днів); 5 днів для групи експертів, щоби сформувати відповідний висновок. Рекомендації щодо направлення громадянина за кордон для лікування приймаються більшістю голосів від складу груп експертів; за тиждень до дати наступного засідання Комісії пацієнт отримує повідомлення (у спосіб, зазначений у його заяві); 3 дні з дати прийняття Комісією рішення для МОЗ України, щоби надати на запит громадянина, його законного представника або іноземного закладу охорони здоров’я  інформаційний лист про прийняте Комісією рішення; 5 робочих днів з дати прийняття Комісією рішення для підготовки Наказу МОЗ України про направлення за кордон для лікування громадянина та оплату вартості такого лікування; 15 робочих днів для МОЗ України з дати видання наказу – для оплати вартості лікування в іноземному закладі охорони здоров’я; 1 місяць з часу повернення громадянина на територію України після проведеного лікування за кордоном для громадянина (його законного представника) – подати письмову інформацію (звіт) про обсяги проведеного лікування та обсяги коштів, витрачених на лікування (довідка, надана клінікою).
 
Чіткий часовий регламент і затверджені форми документів удосконалять як процедуру направлення, так і можливість обрати спосіб отримання інформації громадянами.
 
Також вводиться форма медичного висновку закладу охорони здоров’я обласного рівня та урегульовується питання співоплати з благодійними фондами, іншими організаціями та фізичними особами.
 
Докладніше: Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку направлення громадян України для лікування за кордон»
 
Зауваження та пропозиції приймаються Департаментом впровадження реформ МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому (вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601) або електронному вигляді на адресу:  moznpa@meta.ua. Контактна особа: Гаврилюк Андрій Олександрович. –
Всі новини