Щодо надання, поновлення та укладання договору оренди земельної ділянки водного фонду

 
Процедура надання в оренду земельної ділянки водного фонду із водним об‘єктом без аукціону.
1. Звернення із заявою до голови облдержадміністрації про надання в оренду земельної ділянки водного фонду (державні та комунальні підприємства, бюджетні установи, фізичні або юридичні особи у яких перебувають у власності об‘єкти нерухомого майна ).
До заяви додаються:
-  витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно;
-  викопіювання із кадастрового плану сільської ради;
-  правовстановлюючі документи юридичної особи чи фізичної особи.
2.Доручення голови ОДА про розгляд заяви.
3.Департамент екології та природних ресурсів готовить проект розпорядження про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
4.Після підписання розпорядження:
- Департамент екології та природних ресурсів замовляє розробку Паспорта водного об‘єкта та погоджує його в Державному агентстві водних ресурсів;
- Заявник замовляє розроблення проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки водного фонду (із врахуванням розробленого Паспорту водного об‘єкта), після розробки реєструє земельну ділянку в Державному земельному кадастрі, замовляє землевпорядну експертизу, замовляє розробку нормативно-грошової оцінки земельної ділянки;
5.Департамент екології та природних ресурсів готовить проект розпорядження про затвердження проекту землеустрою та надання в оренду земельної ділянки водного фонду та водного об‘єкту.
6.Департамент укладає договір оренди земельної ділянки водного фондута типовий договір оренди водного об‘єкта.
 
Процедура надання в оренду земельної ділянки водного фонду із водним об‘єктом через аукціон
1.Формування інвестиційно привабливих земельних ділянок водного фонду
2.Отримання Департаментом екології та природних ресурсів згоди балансоутримувача гідротехнічної споруди на передачу в оренду переможцю торгів.
3.Затвердження переліку інвестиційно привабливих земельних ділянок водного фонду на комісії ОДА.
4.Департамент готовить проект розпорядження про затвердження списку інвестиційно привабливих земельних ділянок водного фонду.
5.Проведення конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів.
6.Після підписання розпорядження:
- Департамент екології та природних ресурсів замовляє розробку Паспорта водного об‘єкта та погоджує його в Державному агентстві водних ресурсів;
- Переможець конкурсу розробляє проект землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки водного фонду (із врахуванням розробленого Паспорту водного об‘єкта), після розробки реєструє земельну ділянку в Державному земельному кадастрі, замовляє землевпорядну експертизу;
- Переможець конкурсу виготовляє нормативно грошову оцінку.
7.Департамент екології та природних ресурсів готовить проект розпорядження про затвердження проекту землеустрою.
8.Відповідна райдержадміністрація  здійснює заходи щодо державної реєстрації за ОДА права власності на земельну ділянку.
9. Проведення аукціону.
10.Департамент укладає договір оренди земельної ділянки водного фондута типовий договір оренди водного об‘єкта з переможцем конкурсу.
 
Процедура поновлення договорів оренди земельних ділянок водного фонду
1. Звернення орендаря із заявою до голови облдержадміністрації про поновлення договору  оренди землі.
До заяви додаються:
-  проект додаткової угоди;
-  копія договору оренди земельної ділянки водного фонду;
-  витяг з нормативно грошової оцінки земельної ділянки водного фонду.
2. Доручення голови ОДА про розгляд заяви.
3. В місячний термін Департамент екології та природних ресурсів спільно із головним управлінням Держземагенства, із врахуванням зауважень та пропозицій райдержадміністрацій, розглядає заяву на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору.
4. Департамент екології та природних ресурсів готовить проект розпорядження про поновлення договору оренди земель водного фонду.
5. Після підписання розпорядження Департамент екології та природних ресурсів замовляє Паспорт водного об‘єкта та погоджує його в Державному агентстві водних ресурсів.
6. Департамент укладає додаткову угоду  про поновлення договору оренди земельної ділянки водного фондута типовий договір оренди водного об‘єкта.
 
 
Процедура укладання Договору на оренду водних об‘єктів (за межами населених пунктів) при діючому договорі оренди земельної ділянки
1. Орендар звертається  із заявою про укладання договору до Департаменту екології та природних ресурсів. До заяви додаються:
-   договір оренди земельної ділянкиводного фонду;
- технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки водного фонду (до 2004 року) або проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду;
-  кадастровий план земельної ділянки водного фонду;
-  акт визначення меж земельної ділянки в натурі;
-  технічна документація із нормативної  грошової оцінки земельної ділянки водного фонду;
-  договір оренди гідротехнічної споруди.
2. Департамент звертається до проектних організацій за розробкою Паспорту.
3. Після розробки Паспорта  Департамент погоджує  його в Агентстві водних ресурсів.
4. Після погодження Паспорта:
-  Басейнове управління річки Південний Буг встановлює режим водного об‘єкта та надає його Департаменту;
-  Департамент безоплатно проводить обстеження водного об‘єкту;
-  Департамент готовиться проект Договору оренди водного об‘єкту.
5. Проект Договору оренди Департамент направляє до Агентства водних ресурсів на погодження.
6. Після погодження Договору оренди в Агентстві водних ресурсів договір підписується директором Департаменту і орендар подає його на державну реєстрацію.
7. Після державної реєстрації складається акт приймання-передачі об’єкта оренди.
 
 
 

 

Всі новини