Управління держпраці інформує про цивільно-правові договори

 
Законодавством України  передбачено, що в деяких випадках робота може виконуватися не на підставі трудового договору, а згідно з укладеним цивільно-правовим договором, який є однією з форм договору підряду.
Предметом цивільного договору про працю є матеріалізований результат праці або завдання одноразоваго характеру. За  цивільним договором процес праці не регулюється правом і виконується особою самостійно на свій розсуд.
Оскільки цивільно-правові договори укладаються для виконання певної роботи, послуги, яку працівник виконує самостійно, і вичерпуються виконаною роботою (послугою, продукцією), то цивільно-правовий договір розрахований на одноразове застосування.
Основні ознаки цивільно-правового договору (угоди): 
- суб’єктами правовідносин можуть бути фізичні і юридичні особи;
- роботи, послуги мають одноразовий характер;
- предмет договору – результат виконаних робіт, надання послуг;
- правила внутрішнього трудового розпорядку не поширюється на виконавця робіт чи надавання послуг за договором (така особа не табелюється);
- відносини між сторонами наказами не регулюються;
- учасник угоди сам регулює процес виконання роботи, надавання послуги;
-  виплачується не заробітна плата, а винагорода за виконану роботу або надані послуги на підставі акта виконаних робіт, наданих послуг;
- правові відносини регулюються нормами цивільного права (в договорі доцільно зазначити, якою статтею ЦКУвін регулюється);
- фізичній особі не надаються ніякі соціальні гарантії (не надається відпустка, не нараховується компенсація за невикористану відпустку, не надається допомога по вагітності та пологах, на поховання, по тимчасовій непрацездатності).
Договір підряду регулюється главою 61 ЦКУ, а договори про надання послуг – главою 63.
Види цивільно-правових  договорів:
- договір підряду;
- договір доручення;
- авторський договір.
Усі цивільно-правові договори регулюються ЦКУ, і предметом договору є певний результат робіт.
Під час укладання цивільно-правових договорів  виконавець не підпорядковується внутрішньому розпорядку роботи на підприємстві (не табелюється), не одержує заробітної плати (в цивільно- правовому договорі визначається винагорода – ціна виконаних робіт, наданих послух), йому не надаються соціальні гарантії, такі фізичні особи не можуть бути направлені у відрядження. Робота (послуга) виконується (надається) за цивільно- правовою угодою на свій ризик. Оскільки цивільно-правові договори часто приховують трудові відносини, цивільно - правові відносини ретельно перевіряються органами Мінпраці України. 
Негативні наслідки. Для роботодавців при укладенні цивільно-правового договору, який має ознаки трудового договору настає відповідальність за кожного  працівника щодо якого скоєно порушення, а саме:  відповідно до статті 265 КЗпПУ  штрафна санкція в розмірі 30 мінімальних заробітних плат, а також адміністративна та кримінальна відповідальність..
 
Всі новини