Управління Держпраці інформує про гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати

          Набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актівУкраїни» від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII, відповідно до якого Закон України «Про оплату праці» доповнено статтею 31 Гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати: «Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.
          При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
     Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.
        Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.
     У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальназаробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.
Мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці».
      Також, згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII, абзац шостий частини другої статті 265 КЗпП України замінено трьома новими абзацами такого змісту: «недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявленняпорушення;
       Вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини (щодо перевірок легального використання праці громадян) - у стократному розмірі мінімальноїз аробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
          Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – сьомим цієї частини, - у розмірі мінімальної заробітної плати».
Нагадуємо, що з 1 січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати складає 3 200 гривень, відповідно, адміністративна відповідальність за кожного неоформленого працівника складає 30 мінімальних заробітніх плат - 96 000 грн.
 
Всі новини