Управління праці та соціального захисту населення інформує:

Законом України „Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника" від 07.02.2017 № 1836-VIII врегульовано питання призначення державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, який за життя не набув права на пенсію. Зокрема, внесено такі зміни до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»: розширено   коло   осіб,   що   мають   право   на державну  соціальну допомогу, дітьми віком до 18 років (тих, хто навчається-до 23 років) у разі смерті одного з батьків, що не набув права на пенсію;  визначено умови та період на який призивається державна соціальна допомога; встановлено розмір такої допомоги на кожну дитину незалежно від доходу сім'ї. При призначенні державної соціальної допомоги вищевказаній категорії осіб слід керуватися наступним:
Право на соціальну допомогу на дітей померлого годувальника (у тому числі народжені до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для інвалідів III групи, має мати (батько), яка (який) не одержує допомогу на дітей одиноким матерям, що призначається відповідно до Закону України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми".
Соціальна допомога встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у такому розмірі:
-150 відсотків - на трьох і більше дітей померлого годувальника;
-120 відсотків - на двох дітей померлого годувальника;
-100 відсотків - на одну дитину померлого годувальника.
Для призначення соціальної допомоги подаються такі документи:
заява за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 21.04.2015 №441, при пред'явленні паспорта, трудової книжки та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків; декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 22.07.2003 № 204 (зі змінами), (при необхідності);
копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);
копія посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання (при необхідності); довідка про склад сім'ї, виданої уповноваженим органом за місцем постійного проживання особи, в тому числі органом місцевого самоврядування (при необхідності).
Для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника додатково подаються: свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається соціальна допомога; документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, якій призначається допомога, та померлого годувальника (якщо особа, яка звернулась із заявою, має такі документи): 
-копії  документів,   що  засвідчують  родинні   зв'язки  члена  сім’ї померлим годувальником (за наявності); 
-свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
-довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що діти навчаються за денною формою навчання (при необхідності).
Соціальна допомога дитині померлого годувальника призначається з
дати, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення за соціальною допомогою надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня смерті годувальника. 
За детальною інформацією звертатись до управління праці та соціального захисту населення Томашпільської райдержадміністрації; тел.  2 – 10 - 86
 
Управління  праці та соціального 
захисту населення Томашпільської райдержадмінітрації
 
Всі новини