Увага! Щодо проведення переговорної процедури з ПАТ «Вінницяобленерго»

Публічне акціонерне товариство «Вінницяобленерго» інформує про зміни в законодавстві України, які передбачають реформування ринку електричної енергії.
11 червня 2017 року набув чинності Закон України «Про ринок електричної енергії», у зв’язку з чим розпочався процес реформування електроенергетичної галузі в Україні.
До початку реформи ПАТ «Вінницяобленерго» здійснювало одночасно два види ліцензованої діяльності: з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
 
Згідно норм Закону:
- учасник ринку, який здійснює діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, продовжує здійснювати діяльність з розподілу електричної енергії, як оператор системи розподілу;
- один і той же учасник ринку електричної енергії не може одночасно здійснювати діяльність з розподілу електричної енергії, виробництва, передачі та постачання;
- ринок з постачання електричної енергії функціонуватиме на конкурентних засадах.
Отже, ПАТ «Вінницяобленерго» здійснює та здійснюватиме в подальшому діяльність з розподілу електричної енергії в межах території, на якій розташовані електричні мережі Товариства (територія Вінницької області) та до 11.12.2018р. зобов’язане відокремити діяльність з постачання електричної енергії шляхом створення нового суб’єкта господарювання.
 
На виконання вимог Закону щодо відокремлення оператора системи розподілу від постачання електричної енергії, ПАТ «Вінницяобленерго» створено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (далі - ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ»), яке згідно отриманої ліцензії (Постановою НКРЕКП від 14.06.18р. № 429) почало здійснювати діяльність з постачання електричної енергії споживачам та на яке покладені функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території – адміністративній території Вінницької області.
 
Пп.93 ст.1 Закону визначає, що універсальна послуга - постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до цього Закону, на всій території України.
 
Однією з особливостей надання послуг постачальником універсальних послуг є те, що він постачатиме електричну енергію за тарифом, який буде розраховуватись відповідно до розробленого Регулятором, тобто Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), Порядку.
 
Щодо постачання електричної енергії іншим категоріям споживачів (які не відносяться до побутових або до малих непобутових споживачів), такі споживачі повинні самостійно обрати собі постачальника електричної енергії у строк до 11.12.2018р., як це вимагає абз.9 п.13 Прикінцевих та Перехідних положень Закону, який має відповідну ліцензію, за вільними цінами. Такі вільні ціни узгоджуватимуться сторонами договору за взаємною згодою на конкурентних засадах.
 
На перехідний період, до обрання споживачами електропостачальника, постачання електричної енергії має право здійснювати ПАТ «Вінниця-обленерго», як постачальник електричної енергії за регульованим тарифом, за раніше укладеними договорами, що передбачено абз. 11 п. 13 Прикінцевих та Перехідних положень Закону, але лише до 11.12.2018р., оскільки на підставі абз.13 п.13 Прикінцевих та Перехідних положень Закону ліцензія ПАТ «Вінницяобленерго» з постачання електричної енергії за регульованим тарифом автоматично анулюється з 11.12.2018р.
 
Для проведення процедури закупівлі електричної енергії та укладання договорів з новими постачальниками у строк до 11.12.2018 р., державні та комунальні установи і підприємства та організації, що фінансуються з бюджетів різних рівнів, повинні визначитись, чи відносяться вони до малих непобутових споживачів та, відповідно, чи мають вони право на отримання універсальної послуги, або повинні  обирати собі постачальника електричної енергії за вільними цінами.
 
При цьому, оскільки закупівлі електричної енергії повинні проводитись за однією із процедур, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», дуже важливим є  завчасне призначення тендерних процедур з таким розрахунком, щоб договори про постачання електричної енергії з постачальником, який має ліцензію, були укладені не пізніше 01.12.2018р. 
 
При визначенні питання  чи відноситься конкретне підприємство, організація чи установа до споживача, який має право на універсальну послугу (тобто до малого непобутового споживача), необхідно керуватись пп.42 ст.1 Закону, який передбачає, що малий непобутовий споживач – це суб’єкт малого підприємництва, електроустановки якого приєднані до системи розподілу електричної енергії номінальною напругою не більше 1 кВ, який купує електричну енергію для власного споживання.
 
Поняття суб’єкта малого підприємництва більш детально визначається у ч.3 ст.55 Господарського кодексу України, а саме, суб’єктами малого підприємництва є:
- фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;
- юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.
 
Інформацію про те, чи відноситься та чи інша організація, підприємство, тощо до суб’єкта малого підприємництва за таким критерієм, як «кількість працівників не більше 50 осіб» та «річний дохід, який не перевищує 10 мільйонам євро», у ПАТ «Вінницяобленерго» не може бути, у зв’язку з відсутністю таких даних у відкритих державних реєстрах та публічних базах даних.
 
Отже, за вищеописаних умов, можливість ідентифікації окремо взятого споживача, як такого, що має право на універсальну послугу, залежить лише від споживача. Підтвердити факт належності організації або підприємства до суб’єкта малого підприємництва можливо шляхом надання письмової довідки, або будь-яким іншим зручним для споживача чином, який би дозволяв достовірно підтвердити належність організації чи підприємства до суб’єкта малого підприємництва.
 
При цьому, діючим законодавством не обмежено право постачальника універсальних послуг надавати послуги з постачання електричної енергії також й споживачам, які не відносяться до побутових або малих не побутових споживачів.
 
Також діючим законодавством не обмежено право споживача, який має право отримувати універсальні послуги, за його бажанням отримувати послуги з постачання електричної енергії за вільними цінами.
 
Таким чином, оскільки діяльність з постачання електричної енергії не належить до сфери природних монополій – організації та установи, які повністю чи частково фінансуються з бюджету, а також підприємства комунальної та державної форм власності повинні провести одну з процедур закупівлі, що передбачені Законом України “Про публічні закупівлі” (якщо сума предмета закупівлі відповідає ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі»), обрати постачальника електроенергії та укласти договори про постачання електричної енергії у строк до 01.12.2018р.
 
Закупівлі послуг з розподілу електричної енергії всіма категоріями споживачів, а також процедури закупівлі електричної енергії у постачальника універсальних послуг споживачами, які відносяться до малих непобутових споживачів, можуть проводитись за переговорною процедурою, на підставі п.2 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі».
 
На підставі вищевикладеного, інформуємо щодо необхідності початку проведення переговорної процедури з ПАТ «Вінницяобленерго», як у одного учасника в частині розподілу електричної енергії (суб’єкта природних монополій).
 
Крім того, пропонується розпочати тендерні процедури для закупівлі електричної енергії у постачальника електричної енергії, який має відповідну ліцензію на право здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу. При цьому, ПАТ «Вінницяобленерго», як засновник інформує, що ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» братиме участь у оголошених споживачами тендерах на закупівлю електричної енергії.
 
Всі новини