Відділ освіти районної державної адміністрації інформує:

В умовах мінливого сьогодення перед школою постає складне завдання, яке полягає у  «…створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти» (Національна доктрина розвитку освіти). Це складне завдання для учителя, адже вимоги сучасного життя змінюються швидше, ніж дитина встигає закінчити школу.
  Отже, потрібно не просто дати учню базовий рівень освіти, а сформувати компетентності, яких потребує сьогодні суспільство.  Вплинути на організацію такої діяльності можливо лише створивши для цього відповідні умови, а саме:
1) проводити навчання в атмосфері взаєморозуміння, співтворчості, сприймаючи кожного учня як особистість;
2) пріоритетною є така форма ведення уроків, яка дозволяє учням в повній мірі проявити свою творчість.
3) на уроках  організовується діяльність таким чином, щоб учні мали можливість проявити свої творчі здібності. 
Для розвитку здібностей обдарованих і талановитих дітей в районі створені певні умови. Працюють предметні гуртки, факультативи, спортивні секції. 
  В районі запроваджено матеріальне заохочення здібних школярів: 15 випускників  щомісячно отримують по  100 грн. стипендії райдержадміністрації та райради в п’яти різних номінаціях.
У 2016 – 2017 н. р. у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад взяли участь 690 учнів, 29 із них захищали честь району у ІІІ етапі олімпіад. Призери обласних олімпіад та конкурсів стали 7 учнів з таких предметів: українська мова та література (учителі – Павловська О.І., Затула Н.М.), англійська мова ( учителі – Кмитюк Н.В., Лозінська Ю.І.), історія (учитель – Мельничук Н.А.), правознавство (учителі – Мельничук Н.А., Топольницька Л.Л.).
Це свідчить про систематичну, цілеспрямовану роботу педагогічних колективів окремих вчителів району з обдарованими дітьми та талановитою учнівською молоддю. Всім вчителям, які підготували призерів ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад встановлено щомісячну надбавку до заробітної плати в розмірі 15% за ІІ місце та 10 % за ІІІ місце до їх посадових окладів.
Всі навчальні заклади району створюють належні умови для організованого початку навчального року: проводять ремонтні роботи у класних приміщеннях, спортивних залах, майстернях, коридорах; приводять у належний вигляд територію школи, стадіони, спортивні майданчики, тощо.
    Ступінь готовності загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів до роботи в новому 2017/2018 навчальному році буде перевірятися під час об’їзду з 07 по 11 серпня 2017 року. Відповідно до розпорядження  голови РДА комісією в складі заступника голови райдержадміністрації, заступника голови районної ради, начальника відділу освіти, головних спеціалістів відділу освіти та методистів РМК разом з працівниками МНС та МОЗ вивчатимуться питання охорони праці , забезпечення техніки безпеки , протипожежної та електробезпеки, організації водопостачання та постачання палива, стану опалювальної системи, котлів та котельного обладнання, додержання санітарних і гігієнічних норм , обстеження будівель ,споруд шкільного господарства, тощо.
 
Всі новини