Вінницький національний аграрний університет повідомляє:

Вінницький національний аграрний університет оголошує прийом студентів на навчання для здобуття ступеня бакалавра заочної форми навчання на 2017-2018 навчальний рік
До університету приймаються абітурієнти, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.
Університет готує фахівців за наступними спеціальностями:
-   «Агрономія»;
-    «Садівництво та виноградарство»;
-    «Лісове господарство»;
-    «Садово-паркове господарство»;
-    «Екологія»;
-    «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
-    «Харчові технологи»;
-    «Водні біоресурси та аквакультура»;
-    «Агроінженерія»;
-    «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
-    «Галузеве машинобудування»(спеціалізації: «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», «Обладнання переробних і харчових виробництв»);
-    «Облік і оподаткування»;
- «Фінанси, банківська справа та страхування»; -«Економіка»(спеціалізація: «Економічна кібернетика»);
-«Менеджмент»(спеціалізація: «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності);
-    «Публічне управління та адміністрування»;
-    «Право»;
Документи до університету приймаються з 03 листопада по 17 листопада 2017 року. Для здобуття ступеня бакалавра мінімальна кількість балів з конкурсних предметів зовнішнього не­залежного оцінювання має становити не менше 100 балів. Сертифікати ЗНО приймаються за 2016 та 2017роки. Конкурсний відбір проводиться не пізніше 12.00 години 20 листопада 2017року.
Прийом документів для категорії осіб, які мають право складати вступні випробування до університету, проводиться з 03 листопада по 10 листопада 2017року.
Вступники подають особисто такі документи:
-    заяву;
-    копію документа, що посвідчує особу;
-    копію документа державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього; -копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
-копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти;
-    копії документів, що дають право на пільги;
-    чотири кольорових фотокартки розміром 3x4 см.
Одночасно з подачею документів вступники особисто пред'являють та подають копії:
-    паспорта або свідоцтва про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта;
-    військового квитка або приписного посвідчення;
-    ідентифікаційного номера.
Вступники подають документи в папці із зав'язками та чотири конверти з марками України.
За обраною спеціальністю в університеті здійснюється прийом сертифікату (сертифіка­тів) з наступних предметів:
-  «Агрономія»: 1-й предмет - українська мова та література; 2-й предмет - біологія (профільний); 3-й предмет - хімія або математика;
-   «Садівництво та виноградарство» 1-й предмет - українська мова та література; 2-й предмет - біологія (профільний); 3-й предмет - хімія або математика;
-   «Лісове господарство»: 1-й предмет - українська мова та література ; 2-й предмет'- біологія (профільний); 3-й предмет - географія або фізика;
-   «Садово-паркове господарство»: 1-й предмет - українська мова та література ; 2-й предмет - біологія (профільний); 3-й предмет - географія або математика;
-   «Екологія»: 1-й предмет - українська мова та література; 2-й предмет - біологія (профільний); 3-й предмет -географія або історія України;
-   «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»: 1-й предмет - українська мова та література; 2-й предмет - біологія (профільний); 3-й предмет - географія або математика;
-   Харчові технології»: 1-й предмет - українська мова та література; 2-й предмет - біологія (профільний); 3-й предмет - географія або математика;
-   «Водні біоресурси та аквакультура»: 1-й предмет - українська мова та література; 2-й предмет - біологія (профільний); 3-й предмет - географія або математика;
-   «Агроінженерія»: 1-й предмет - українська мова та література; 2-й предмет - математика (профільний); 3-й предмет - фізика або біологія;
-  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» : 1-й предмет - українська мова та література; 2-й предмет - математика (профільний); 3-й предмет - фізика, або біологія;
-  «Галузеве машинобудування»: 1 -й предмет - українська мова та література; 2-й предмет - математика (профільний), 3-й предмет - біологія, або фізика;
-  «Облік і оподаткування»: 1-й предмет - українська мова та література; 2-й предмет - математика (профільний); 3-й предмет - географія або історія України;
-  «Фінанси, банківська справа та страхування»: 1-й предмет - українська мова та література; 2-й предмет - математика (профільний); 3-й предмет -географія або історія України;
-   «Економіка»: 1-й предмет - українська мова та література; 2-й предмет - математика (профільний); 3-й предмет - іноземна мова або історія України;
-  «Менеджмент»: 1-й предмет - українська мова та література; 2-й предмет - математика (профільний); 3-й предмет - географія або історія України;
-  «Публічне управління та адміністрування»: 1-й предмет - українська мова та література; 2-й предмет - історія України (профільний); 3-й предмет - географія або математика;
-  «Право»: 1-й предмет - українська мова та література; 2-й предмет - історія України (профільний); 3-й предмет -математика або географія;
 
 
Вінницький національний аграрний університет оголошує прийом студентів на навчання для здобуття ступеня бакалавра заочної форми на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст "
на 2017-2018 навчальний рік
До університету приймаються абітурієнти, які мають документ державного зразка про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст".
Університет готує фахівців за наступними спеціальностями:
На 2-й курс з нормативним терміном навчання
На 3-й курс з нормативним терміном навчання
-  «Агрономія»;
-«Садівництво та виноградарство»;
-  «Лісове господарство»;
-«Садово-паркове господарство»;
-  «Екологія»;
-  «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
- «Водні біоресурси та аквакультура»;
- «Агроінженерія»;
-«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
-«Галузеве машинобудування»(спеціалізації: «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», «Обладнання переробних і харчових виробництв»);
- «Облік і оподаткування»(спеціалізація «Облік і оподаткування»);
- «Фінанси, банківська справа та страхування»;
-   «Економіка»(спеціалізація «Економічна кібернетика»);
-    «Менеджмент»(спеціалізація: «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності);
-  «Публічне управління та адміністрування»;
-   «Право».
- "Агрономія";
- "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування";
-"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва";
- "Водні біоресурси та аквакультура";
- "Процеси, машини та обладнання агропро­мислового виробництва";
-Машинобудування"(фахові спрямування: "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва", "Обладнання переробних та харчових виробництв");
-  "Облік і аудит";
-  "Фінанси і кредит";
-  "Економічна кібернетика";
-  "Менеджмент";
-  "Правознавство".
 
 
Документи до університету приймаються з 06 листопада по 17 листопада 2017року. Вступні випробування проводиться з 23 по 24 листопада 2017року.
Вступники подають особисто такі документи:
- заяву;
- копію документа, що посвідчує особу;
- копію документа державного зразка про здобуття ОКР «Молодший спеціаліст» і додаток до нього;
-  чотири кольорових фотокартки розміром 3x4 см.
Одночасно з подачею документів бступники особисто пред'являють та подають копії:
- паспорта;
- документів, що дають право на пільги;
- військового квитка або приписного посвідчення;
- ідентифікаційного номера.
Абітурієнти можуть вступити до Вінницького національного аграрного університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. Вступники повинні мати при собі папку із зав'язками та чотири конверти з марками України.
Всі питання, пов'язані з прийомом до університету, вирішуються  приймальною комісією.
 
Адреса приймальної комісії: 21008 м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 (корпус №1); тел.: (0432) 46-74-37
Всі новини