Стратегія розвитку

 

                                                        Затверджено

                                                            рішенням сільської ради

                                                            на дев’ятнадцятій  сесії

                                                            шостого скликання

                                                             від 18 вересня 2012 року

                                                             № 90.

 

 

 

 

СТРАТЕГІЧНІ  ЦІЛІ  РОЗВИТКУ РОЖНЯТІВСЬКОЇ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

до 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

2012 рік

 

 

 

З М І С Т

 

1.Загальні відомості про Рожнятівську територіальну громаду  ...

1.2. Географічне розташування та рельєф місцевості…………

2. ПроблемиРожнятівської територіальної  громади …………

(за аналізом анкетування мешканців)…………………………………

3. Бачення майбутнього та місія територіальної громади ………

4. Аналіз сильних та слабких сторін, загроз та можливостей

розвитку Рожнятівської територіальної громади……………..…

5. Стратегічні напрямки розвитку Рожнятівської територіальної громади………

6. Завдання із реалізації стратегічних напрямків……………………

7. Механізм моніторингу, контролю та підготовки плану дій щодо виконання плану розвитку територіальної громади……………..

8. Операційний план реалізації стратегічних цілей розвитку Рожнятівської  територіальної громади………………………………………

 

 

 

 

 

 

1.Загальні відомості про Рожнятівську територіальну громаду

 

     Територія Рожнятівської сільської ради розташована  в північній частині Томашпільського району. Загальна площа земель населених пунктів складає 403,1 га   

Територія Рожнятівської сільської ради розташована в західній частині Томашпільського району на відстані 20 км від смт. Томашпіль. Назва села пішла від перших поселенців. За письмовими джерелами село згадується в другій половині  XYIстоліття -  у верхній течії річки Каламанівка утворилося село, але під час одного з набігів на Подільські землі кримських татар село було спалено, жителів порізали, а частину забрали в полон. Ті, кому вдалося врятуватися почали селитись на території сучасного села Рожнятівка.

    У 1437 році біля села Копирстерина відбулася битва, де польсько-литовське військо перемогло українську дружину і всіма Подільськими землями став володіти польський магнат Любомирський, який віддав ці землі на користування шляхтичу

Рожнатовському. Звідси і походить назва села Рожнятівка.

    Територія Рожнятівської сільської ради має спільні межі з сільськими радами Шаргородського, Чернівецького та Томашпільського районів.

Загальна  площа  населеного  пункту     -  403,1 га. 

      в  тому  числі :

      - сільськогосподарські  угіддя – 295,9677  га;

      - з  них  рілля – 270,3677  га ;

      - ліси  та  інші  лісопокривні   площі 27,6627  га;

      - забудовані  землі – 59,6923га ;

      - землі  водного  фонду – 3,5573  га ;

На  даний   час  на  території   села   проживає  1126  жителів.  Загальна  кількість  домогосподарств   -   663,   в   яких  проживають   -  486 . В  селі  функціонує  дитячий   садочок «  Дзвіночок  »   -  який  відвідує   25  діток,  Рожнятівська загальноосвітня школа 1-2 ступенів, сільська лікарня загальної практики сімейної медицини,  Рожнятівська обласна наркологічна лікарня,  відділення  зв’язку,  клуб,  бібліотека, 

4 магазини.

 

 

 

                                          НАСЕЛЕННЯ:

 

 

На

01.01.2008року

На

01.01.2009року

На

01.01.2010року

На

01.01.2011

року

На

01.01.2012

року

Всього, чол.

1223

1199

1197

1137

1126

дітей дошкільного віку

61

49

50

50

45

дітей шкільного віку

149

139

122

120

115

громадян пенсійного віку

510

478

456

430

491

працездатне населення

462

589

585

569

475

кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання

230

239

239

227

189

 

 

На території Рожнятівської сільської ради найбільшою підприємницькою структурою є СТОВ«Зелений клин» с.Рожнятівка.

 

1.2. Географічне розташування та рельєф місцевості

   Рельєф території села Рожнятівка  типовий вузькохвилястий, де схилові землі домінують над землями плато. Фрагменти плато в селі просліджуються в західній околиці, де ширина плато не перевищує 400м. Балочною мережою село умовно ділиться на дві частини – західну, більш спокійну за рельєфом та східну,  де в більшій мірі  поширені схили крутизною більше 5 градусів.

   Переважна площа села – це пологі схили крутизною від 2 до 3 градусів, які мають протяжність часто більше 500-550 м.,  ширина балок рідко перевищує 60-80 м. і вони переважно заболочені. Небезпечних геологічних процесів в межах села не виявлено.

 

                      3. Проблеми Рожнятівськоїтериторіальної громади

                   (за аналізом анкетування мешканців)

Аналіз анкетного опитування мешканців територіальної громади  щодо основних проблем в економічній, суспільній та екологічній

 сферах показав, щонайбільш вагомими з них є такі:

 

- в економічній сфері:

§ мала кількість підприємств та робочих місць – 33,3 %;

§ недостатнє фінансування бюджетних установ села – 18,7 %;

§ низькі зарплаты та пенсії мешканців села – 16,0 %;

§ відсутність інвестицій у розвиток соціальної сфери села - 12,1 %

§ недостатнє фінансування освіти – 10,7 %;

§ високі ціни на товари і послуги – 4,0 %

- низькі ціни на сільськогосподарську продукцію 5,2

 

Проблеми економічної сфери Рожнятівської територіальної громади

 

- в суспільній сфері:

§ відсутність коштів для капітального ремонту спортивного залу– 9,0%;

§ низький культурний та духовний рівень мешканців села – 8,5;

§ відсутність можливостей для організації змістовного дозвілля та

відпочинку мешканців села ( в т.ч. молоді) -27,0 %;

§ пасивність мешканців села - 14,2 %.

§ відсутність дорогиз твердим покриттямдо села- 24,3 %.

§ Інші – 17,0

 

 

Проблеми суспільної сфери Рожнятівськоїтериторіальної громади

                                               Відсутність                                    

                                               достатньої кількості                                                                                                                                                                            

                  Низький                  спортивних площадок          Відсутність можливостей

                 культур                 чи спортивно-оздоровчого   для організації змістовного

                духовний рівень             комплексу                        дозвілля та відпочинку

                 мешканців села                   9,0%                                мешканців села

Пасивність     8,5%                                                                         (в т.ч. молоді)

мешканців                                                                                              27,0%

    села

   14,2%                                                                                         

       

   Відсутність дороги                                                             Інші

      з твердим                                                                         17.0%

     покриттям до села

        24.3%                                                                                          

  

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

- в  екологічній сфері:

§ наявність могильника побутових відходів та стихійні сміттєзвалища – 24 %;

§ забруднення води, відсутність центрального водопостачання –

26%;

§ недостатня організація збирання та вивозу побутових відходів від

господарств мешканців села – 16,5 %;

§ недостатнє озеленення села – 14,3 %;

§ очистка ставка- 12,2 %;

§ інше – 7,0%

 

Проблеми екологічноїсфери Рожнятівськоїтериторіальної громади

 

Недостатнє                                                                          Забруднення води,

озеленення                             Очистка                                    відсутність

    села              Інше                ставка                                   центрального

   14,3%            7,0%                 12,2%                                 водопостачання

                                                                                                       26%

 

Недостатня організація                                 Засміченість  території

  збирання та вивозу                                    та стихійні  сміттєзвалища

побутових відходів від                                              24%

господарств мешканців

            села

           16,5%

 

 

 

Мал. 3. Проблеми екологічної сфери Рожнятівської територіальної громади

 

 

 

 

 

4. БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ТА МІСІЯ

РОЖНЯТІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

 

 

БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО

 

 

 


ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДАОСЕРЕДОК  ВИСОКОЇ КУЛЬТУРИ

ТА РІВНЯ ЖИТТЯ

 

 

МІСІЯ

 

 


СУЧАСНІ СЕЛА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ