ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Проекту рішення Вапнярської селищної ради  «Про зміну тарифу на  вивіз твердих відходів  від населення» .

З метою забезпечення надання населенню Вапнярської об’єднаної територіальної  громади  якісних послуг на  вивіз твердих відходів  від населення, КУ «Вапнярське»виносить  на публічне обговорення проекту рішення Вапнярської селищної ради    «Про зміну тарифу на  вивіз твердих відходів  від населення»  аналіз його регуляторного впливу на необхідність встановлення тарифів.

Пропозиції та зауваження будуть прийматися в письмовій формі від громадян, юридичних осіб, об’єднань  протягом місяця до розробника проекту рішення  КВЕП «Вапняркаводоканал»  за адресою:     24240, вул. Незалежності,140, смт.Вапнярка ,Томашпільський р-н,  Вінницька обл,, тел. 32847, e-mail:vipt@meta.ua

 

 

 

Начальник  КУ«Вапнярське»                                                        В.М.Пийвода

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

 

Проекту рішення Вапнярської селищної ради  «Про встановлення тарифів КВЕП «Вапнярка водоканал» на надання   послуг населенню, підприємствах та інших споживачах по водопостачанню та водовідведеннюсмт.Вапнярка»

З метою забезпечення надання населенню Вапнярської селищної ради  якісних послуг з водопостачання, КВЕП «Вапнярка водоканал» виносить  на публічне обговорення проекту рішення Вапнярської селищної ради    «Про встановлення тарифів КВЕП «Вапняркаводоканал» на надання   послуг населеннюпідприємствах та інших споживачах по водопостачанню та водовідведенню смт.Вапнярка» та аналіз його регуляторного впливу на необхідність встановлення тарифів.

Пропозиції та зауваження будуть прийматися в письмовій формі від громадян, юридичних осіб, об’єднань  протягом місяця до розробника проекту рішення  КВЕП «Вапнярка водоканал»  за адресою:     24240вул.Незалежності,140, смт.Вапнярка ,Томашпільський р-н,  Вінницька обл,, тел. 32847, e-mail:vipt@meta.ua

 

 

 

Начальник  

КВЕП «Вапнярка водоканал»           В.О.Раєнко

*************************************************************************

 

Аналіз регуляторного акту рішення

Вапнярської селищної ради  «Про встановлення тарифів КВЕП «Вапярка водоканал»  на надання комунальних   послуг населенню селища Вапнярка»

 

 

Аналіз регуляторного акту рішення

Вапнярської селищної ради «Про затвердження тарифів на комунальні послуги КВЕП «Вапнярка водоканал»:

1)соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами,щодо оплати яких держава надає пільги на оплату послуг населенню  селища Вапнярка;

2) тарифу на оплату робіт по відключенню споживачів від водогінної мережі та підключенню до неї;

3)тарифу на водовідведення бочкою ГАЗ-53;

 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03р. №1160-ІУ та "Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Вапнярської селищної ради   «Про затвердження:

1)соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами,щодо оплати яких держава надає пільги на оплату послуг населенню  селища Вапнярка;

2)тарифу на оплату робіт по відключенню споживачів від водогінної мережі та підключенню до неї;

3)тарифу на водовідведення бочкою ГАЗ-53

1. Опис  проблеми, яку  передбачається  розв'язати шляхом державного регулювання.

В селищі Вапнярка у сфері надання комунальних послуг з водопостачання єдиним виробником послуг є  комунальне  виробничо-експлуатаційнепідприємство «Вапнярка водоканал».

Утримання власних і прийнятих підрозділів та виробництво комунальних послуг відбувається за рахунок коштів, сплачених споживачами послуг - населенням, бюджетними організаціями та установами, іншими сторонніми організаціями та підприємствами селища.

Розрахунок вартості вищевказаних послуг  здійснювався на підставі діючих нормативів, аналізу відповідно до річних планів діяльності підприємства, економічно обґрунтованих планових витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, у тому числі галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах з урахуванням основних особливостей технологічних процесів конкретного виробництва, техніко-економічних розрахунків , кошторисів з урахування ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у плановому періоді, а  також з врахуванням змін обсягів подачі води, змін використання матеріальних та трудових ресурсів.

Регулювання викликане необхідністю якісного надання послуг з водопостачання – відшкодування   повної собівартості послуг. Досягнення цієї мети  можливе шляхом подальшого удосконалення і переобладнання системи водопостачання розподілу води, підвищення якості  експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, покращення показників виробництва, можливістю утримання у належному стані виробничого обладнання і будівель.

З метою запобігання ситуації, коли діючі тарифи не відповідають рівню фактичних витрат на виробництво послуг за рахунок зміни зони обслуговування, цін на енергоносії,  росту чисельності та мінімальної заробітної плати проаналізувавши ситуацію, склалась потреба  оперативного вирішення питання встановлення тарифів. Як виявилося на практиці, зростання цін в країні на всі матеріали та послуги негативно впливає на фінансове становище підприємства і є загрозою для подальшого своєчасного надання якісних послуг.

Суб'єкти, на яких проблема справляє негативний вплив.

Споживачі послуг - не будуть отримувати послуги з водопостачання своєчасно, в необхідному обсязі та належної якості;

Виробник послуг - не зможе утримувати виробництво в належному стані для безперебійного забезпечення споживачів якісними послугами в повному обсязі.

 

2. Цілі регулювання.

Основною ціллю даного регулювання є виконання у сфері послуг з водопостачання  Постанови Кабміну «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» №409, від 06.08.2014 р., Закону України від 24.06.2004 № 1875-ІУ “Про житлово-комунальні послуги"  ( далі - Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869«Про затвердження:

1) соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами,щодо оплати яких держава надає пільги на оплату послуг населенню  селища Вапнярка;

2) тарифу на оплату робіт по відключенню споживачів від водогінної мережі та підключенню до неї;

3) тарифу на водовідведення бочкоюГАЗ-53;

Цілями регулювання є :

-  можливість нарахування пільг, які оплачує держава;

-  надання якісних послуг, здатних задовольняти потреби споживача у відповідності до законодавства;

-  дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків та правил по кількості і якості зазначених комунальних послуг;

-  забезпечення   функціонування   підприємства  -  виробника  послуг  на умовах самофінансування;

-  утримання у належному стані засобів виробництва;

-  дотримання  та виконання  нормативів трудового законодавства та колективного договору;

-  забезпечення  розвитку  виробництва,  підвищення  надійності,  якості технологічного процесу, впровадження енергозберігаючих заходів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Альтернативи.

1. Встановлення соціального нормативу для користування послугами з централізованого постачання холодної води ,  тарифу на послуги з опломбування засобів обліку води, на роботи по від'єднанню від водогінної мережі та відновленню водопостачання, які відповідають економічно обґрунтованим   витратам на виробництво цих послуг.

2. З 01.12.2016 року встановити:

-    соціальний норматив користування житловими послугами, щодо оплати  яких держава надає пільги на оплату послуг  населенню смт.Вапнярка в розмірі 4-х куб. метрів;

-    тариф на відключення від водогінної мережі в розмірі 880,08 грн.;

-    тариф на відновлення підключення до водогінної мережі в розмірі 880,08  грн.;

-    тарифи на централізоване водопостачання населення – 10,00 грн. з ПДВ за 1м3, організації – 28,31 грн. з ПДВ за 1м3;

-    тариф на централізоване водовідведення населення – 12,00 грн. з ПДВ за 1м3, організації – 27,17 грн. з ПДВ за 1м3;

-    тариф  на водовідведення бочкою ГАЗ-53 у розмірі 342,64грн. З ПДВ за одну ходку.

 

Встановлення даних тарифів покращить фінансове становище КВЕП «Вапнярка водоканал» та призведе до % відшкодування економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг не потребує компенсації з місцевого бюджету різниці в тарифах.

Фактичне зростання цін на виробничі матеріали,  паливо-мастильні матеріали, додаткові обсяги обслуговування та збільшення кількості споживачів не дає можливості покривати витрати на виробництво, що тягне погіршення якості послуг та стану виробництва.

Згідно Закону України„Про  житлово-комунальні   послуги"  у  місцевому  бюджеті   повинні   бути закладені   кошти   на   відшкодування   різниці   між   діючими   тарифами   та економічно обґрунтованими витратами на виробництво зазначених послуг .

 

 

 

 

 

4. Відповідні заходи і механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми.

Регулювання   побудоване   у   відповідності   до   принципів   регуляторної політики:

-  узгодження з відповідними службами;

- прийняття рішення;

-  інформування громадськості через засоби масової інформації щодозапропонованих   змін  тарифів на  послуги з водопостачання та водовідведення;

-  взаємодія з громадськістю, забезпечення прозорості запропонованих тарифів;

-  врахування винесених з боку громадськості пропозицій та зауважень.

 

Проект рішення  Вапнярської селищної  ради «Про затвердження:

1) соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами,щодо оплати яких держава надає пільги на оплату послуг населенню  селища Вапнярка;

2)тарифу на оплату робіт по відключенню споживачів від водогінної мережі та підключенню до неї;

3) тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення;

4)тарифу на водовідведення бочкою ГАЗ-53.

 

 

 

 

 

 

 

запропонований тариф:

-    соціальний норматив користування житловими послугами, щодо оплати  яких держава надає пільги на оплату послуг  населенню смт. Вапнярка в   розмірі 4-х куб. метрів;

-    тариф на відключення від водогінної мережі в розмірі 880,08 грн.;

-    тариф на відновлення підключення до водогінної мережі в розмірі 880,08  грн.;

-    тарифи на централізоване водопостачання населення – 10,00 грн. з ПДВ за 1м3, організації – 28,31 грн. з ПДВ за 1м3;

-    тариф на централізоване водовідведення населення – 12,00 грн. з ПДВ за 1м3, організації – 27,17 грн. з ПДВ за 1м3;

-    тариф  на водовідведення бочкою ГАЗ-53 у розмірі 342,64грн. З ПДВ за одну ходку;

 

 

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Можливість досягнення цілей передбачених п.2 цього Аналізу, у разі прийняття зазначеного рішення, є цілком реальною та обґрунтованою в зв'язку з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем.

Це стає можливим завдяки затвердженню зазначеним рішенням Вапнярської  селищої ради:

-  соціальні нормативи на користування житлова-комунальними послугами,   щодо оплати яких держава надає пільги на оплату послуг населенню, та  арифів на послуги,   які будуть відповідати цілям регулювання.

Розробка рішення здійснюється за принципами :

- законності;

- гласності (відкритості, прозорості, загальнодоступності).

 

6. Очікувані результати прийняття рішення.

За результатами прийняття зазначеного рішення, мають бути досягнуті цілі,які  передбачені  в п.2 цього Аналізу.

До негативних результатів впровадження рішення можна віднести підвищення тарифів на послугипостачальниками послуг.

Позитивними результатами є можливість вирішення проблем, які зазначені у п.1.

 

Аналіз вигод та витрат обраного способу.

 

Найменування

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Витрати пов'язані з розробкою та впровадженням регуляторного акту.

Збільшення витрат на субсидії.

Виробник  послуг

Забезпечення 100% відшкодування  тарифами економічно  обґрунтованих витрат на виробництво послуг. Забезпечення  необхідних санітарно-гігієнічних   умов виробництва. Утримання  виробництва у належному стані. Зменшення  аварійних ситуацій. Безперебійне виробництво послуг;

Впровадження енергозберігаючих технологій.

Споживачі

Отримання   послуг   належної якості в достатньому обсязі

Підвищення витрат на оплату комунальних послуг

 

7. Строк дії рішення.

Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на певні категорії споживачів комунальних послуг з водопостачання є загальнообов'язковим до застосування на території  Вапнярської селищної ради, та строк дії якого не визначено.

 

8. Показники результативності регуляторного акта.

Результативність рішення буде проводитися за допомогою порівняння числових показників: доходи, середній тариф; витрати, собівартість; фінансовий результат; сума коштів, сплачених до державних та місцевих бюджетів і державних цільових фондів комунальним підприємством; кількість споживачів послуг (населення).

За прогнозом, результативність дії регуляторного акту в наступному:

-    можливість нарахування пільг, які оплачує держава пільговим категоріям споживачів;

-   беззбиткова діяльність комунального підприємства по забезпеченню водопостачання;

-  реалізація плану поточних ремонтів за рахунок власних коштів, які спрямовані, в першу чергу, на зменшення витоків і втрат води, підвищення якості надання послуг  та надійності  виробничого обладнання.

 

Формування тарифів виконувалось з урахуванням витрат на здійснення поточних ремонтів та впровадження виробничо-технічних заходів спрямованих на поліпшення систем водопостачання. Для впровадження вибрані тільки ті, які повністю або частково розв’язують проблеми споживачів і одночасно дозволяють підвищити надійність виробничого обладнання.

У відповідності із Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” від 11.09.2003 № 1160-IV рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта визначається кількістю осіб, що:

-  прочитають зазначене рішення в офіційних засобах масової інформації за результатами оприлюднення;

-  отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

-  отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

 

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Оцінка ефективності регуляторного акту буде проведена за допомогою періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

На основі наданих звітів вказаним управлінням буде здійснюватись базове відстеження цього регуляторного акта через рік після затвердження регуляторного акта.

Повторне відстеження буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності.

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись:

-  за допомогою моніторингу цін;

-  на підставі подання звіту по результатам виробничо-господарської діяльності КВЕП «Вапнярка водоканал».

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватись раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього Акта.

 

Начальник  КВЕП «Вапнярка водоканал»              ____________            В.О. Раєнко

 


ВАПНРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТОМАШПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

Про встановлення тарифів КВЕП «Вапнярка водоканал»

на надання комунальних послуг населенню селища Вапнярка

Розглянувши клопотання начальника КВЕП «Вапнярка водокнал» Раєнко Володимира Олександровича  щодо встановлення тарифів на надання комунальних послуг, приймаючи до уваги надані калькуляції витрат з надання комунальних послуг, на виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03р., з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Вапнярської селищної ради

 

ВИРІШИЛА:

1.                Затвердити такі соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами:

-      для користування послугами з централізованого постачання холодної води – 4 куб. метри на одну особу на місяць за відсутності централізованого постачання гарячої води.

 

2.    Затвердити  тариф на роботи по віключенню споживачів від водогінної мережі та підключенню до неї, а саме:

-                     відрізку споживачів від водогінної системи в розмірі 880,08грн. згідно додатку   № 1;

-                     відновлення підключення споживачів до водогінної системи в розмірі  880,08грн.,  згідно додатку№ 2.

 

3.                Затвердити тариф  для :тарифи на централізоване водопостачання населення – 10,00 грн. з ПДВ за 1м3, організації – 28,31 грн. з ПДВ за 1м3;

-    тариф на централізоване водовідведення населення – 12,00 грн. з ПДВ за 1м3, організації – 27,17 грн. з ПДВ за 1м3 згідно додатку 3;

-  342,64 грн.  за одну ходку машиною ГАЗ-53,  згідно додатку  4.

 

 

 

Голова  Вапнярської селищної ради            ______________          О.П. Горенюк

 

 

 

 Додаток 1.

КОШТОРИС

 

Про відключення від центральної системи водопостачання злісних неплатників послуг

 

Назва матер.

Кількість

Ціна

Сума,грн

Заробітна плата

Головного інженера

1,5 год

15,51

23,27

Нарахування 22%

 

 

5,12

Слюсар АВР

1,5 год

10,54

15,81

Нарахування 22%

 

 

3,48

Електрогазозварюв.

1,5 год

9,81

14,72

Нарахування 22%

 

 

3,24

Робота УАЗ-3741

1,5 год

150,56

225,84

Робота ЮМЗ-6

1,5 год

205,67

308,51

Матеріали

 

 

 

Електроди

0,05кг

65,00

3,25

Диск обрізний

1 шт.

15,00

15,00

Заглушка

1 шт.

10,00

10,00

Опломб.матеріал

1 шт.

2,50

2,50

Перчатки 1 пара

1

7,00

7,00

Рентабельність

15 %

 

 

95,66

Разом без ПДВ:

 

 

733,40

ПДВ 20%:

 

 

146,68

Всього:

 

 

880,08

 

 

    Додаток 2.

КОШТОРИС

 

Про повторне підключення до центральної системи водопостачання

 

Назва матер.

Кількість

Ціна

Сума,грн

Заробітна плата

Головного інженера

1,5 год

15,51

23,27

Нарахування 22%

 

 

5,12

Слюсар АВР

1,5 год

10,54

15,81

Нарахування 22%

 

 

3,48

Електрогазозварюв.

1,5 год

9,81

14,72

Нарахування 22%

 

 

3,24

Робота УАЗ-3741

1,5 год

150,56

225,84

Робота ЮМЗ-6

1,5 год

205,67

308,51

Матеріали

 

 

 

Електроди

0,05кг

65,00

3,25

Диск обрізний

1 шт.

15,00

15,00

Різьба

1 шт.

10,00

10,00

Опломб.матеріал

1 шт.

2,50

2,50

Перчатки 1 пара

1

7,00

7,00

Рентабельність

15 %

 

 

95,66

Разом без ПДВ:

 

 

733,40

ПДВ 20%:

 

 

146,68

Всього:

 

 

880,08

 

 

 

Додаток  3.

Розрахунок базових тарифів на послуги водопостачання та водовідведення   за плановими витратами на 2016 рік

 

Складові тарифу

Водопостачання

Водовідведення

Рівень витрат,тис. грн.

Рівень витрат на 1 м3, грн.

Рівень витрат,тис. грн.

Рівень витрат на 1 м3, грн.

Витрати операційної діяльності

2130,85

13,30

1267,45

16,52

 

 

 

 

 

  1. Прямі витрати

1441,8

 

857,6

 

  1. Загальновиробничі витрати

407,45

 

242,35

 

  1. Цехові витрати

59,0

 

35,1

 

  1. Адміністративні витрати

222,6

 

132,4

 

 

Запланований обсяг реалізації послуг водопостачання всього – 160,2 тис. м3,

                                                                               з них населенню – 108,0 тис. м3,

                                                                          іншим споживачам – 52,2 тис. м3.

 

 

Запланований обсяг реалізації послуг водовідведення всього – 76,7 тис. м3,

                                                                             з них населенню – 37,1 тис. м3,

                                                                        іншим споживачам – 39,6 тис. м3.

 

 

 

Показник без ПДВ, грн./м3

ВОДОПОСТАЧАННЯ

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Базовий тариф

13,30

16,52

                                                                       2013 рік      8,13                                  11,51

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник без ПДВ, грн./м3

ВОДОПОСТАЧАННЯ

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Населення (8,33 грн. вода * 108,0 тис.м3 = 899,64 тис. грн.) (10,00 грн. стоки * 37,1 тис.м3 = 371,0 тис. грн.)

8,33

10,00

Інші споживачі (вода – 2130,85 тис. грн. – 899,64 тис. грн. = 1231,21 тис. грн. / 52,2 тис.м3 = 23,59 грн.) (стоки – 1267,45 тис. грн. – 371,0 тис. грн. = 896,45 тис. грн. / 39,6 тис.м3 = 22,64 грн.)

23,59

22,64

Показник з ПДВ, грн./м3

 

 

Населення

10,00

12,00

Інші споживачі

28,31

27,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Додаток 4.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ

 

На 1 ходку асенізаційної машини ГАЗ-53

 

 

1. Заробітна плата водія за 2 години  (8,72*2год)   17,44 грн.

2. Нарахування на заробітну плату (22 %)               3,84 грн.

3. Ремонт та обслуговування  (за 01-09.2016р. матеріали і запчастини на ГАЗ-53   685,70/1492 роб.год за 01-09.2016р.*2год)                            0,92 грн.

4. Паливо (в середньому на 1 ходку потрібно 10,0 л бензину*19,16грн. ціна 1л без ПДВ)                                                               191,60 грн.

5. Олива (в середньому на 1 ходку потрібно 0,3л масла*26,77 грн. середня ціна масла за 01-09.16р.)                                                   8,03 грн.

6. Оренда ГАЗ-53                                           

 (орендна плата за рік 744,50 грн. / 2003 роб. годин за рік *

2 години роботи)                                                           0,74 грн.

7. Заробітна плата слюсаря АВР (10,54*2год)        21,08 грн.

8. Нарахування на заробітну плату (22 %)             4,64 грн.

9. Рентабельність ( всі вищезазначені витр.* 15 %)  37,24 грн.  

 

  Всього без ПДВ : 285,53 грн.

  ПДВ (20%):          57,11 грн.

  Всього       :      342,64 грн.

 

 

 

 

*************************************************************************

8 вересня 2016 року відбулась 1сесія новообраної селищної ради, скликана селищною територіальною виборчою комісією відповідно до п.2  ст. 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Кворум сесії забезпечили 26 депутатів селищної ради із 26 новообраних.

Першу частину пленарного засідання провела голова селищної територіальної  виборчої комісії Марущак Віра Іванівна  , яка поінформувала про підсумки виборів депутатів Вапнярської селищної ради 8 скликання та Вапнярського селищного голови і визнання їх повноважень. Саме з цього часу розпочалися повноваження новообраного селищного голови.

Голова МВК повідомила, що відповідно до результатів виборів селищного голови найбільшу кількість голосів виборців набрав Олександр Петрович Горенюк, який займав посаду селищного голови в попередньому, 7 скликанні. Перед тим , як розпочати розгляд питань, винесених на порядок денний, новообраний голова урочисто склав присягу на вірність інтересам об'єднаної територіальної громади і пообіцяв працювати заради добробуту селища, інтересів кожного його жителя для розбудови Української держави.

Селищного голову з перемогою на виборах та вступом на посаду привітав голова Вінницької обласної  державної адміністрації Олійник Анатолій Дмитрович.

Таємним голосуванням секретарем ради обрано Побережного Юрія Олексійовича.

Вибори були першими в Вапнярській об'єднаній територіальній громаді, адже Вапнярська  селищна та Колоденська сільська рада добровільно об'єдналися. І на першій сесії депутати розглянули ряд пов'язаних з цим питань. Так, ухвалено рішення про припинення діяльності  Колоденської сільської ради, обов'язки старости Колоденської громади покладено на колишнього в.о. секретаря Ключар Марину Вікторівну, а також створено робочу групу з розробки Статуту Вапнярської селищної об'єднаної територіальної громади.

Депутати ухвалили рішення про утворення 5 –ти постійних комісій селищної ради 8 скликання, затвердили їх кількісний та персональний склад, обрали голів постійних комісій.

Підсумовуючи роботу першого пленарного засідання ради, селищний голова закликав депутатський корпус до дієвого пошуку консолідації в роботі селищних обранців, в основі якої єдність думок і переконань, принциповість у поглядах, що спрямовані на розвиток селища та добробут кожного громадяна.

 

***************************************************************